Zastava Bosne i Hercegovine

OBRASCI - Porez na dobit pravnih lica


 1. ANEKS 1 OBRASCA PB 1 - OBRAČUN PORESKOG KREDITA
 2. ANEKS 2 OBRASCA PB 1 - OBRAČUN PORESKOG KREDITA
 3. Aneks obrasca PB 1 - OBRAČUN PORESKOG KREDITA
 4. Obrazac DK - DOBIT OD PREDMETA KONCESIJE
 5. OBRAZAC DPDL/S - DIVIDENDA ČLANA PRIVREDNOG DRUŠTVA U LIKVIDACIJI/STEČAJU
 6. Obrazac DPDL - DIVIDENDA ČLANA PRIVREDNOG DRUŠTVA U LIKVIDACIJI
 7. Obrazac IPD - IZJAVA O DOBITI OSTVARENOJ U DRUGOJ DRŽAVI IZ KOJE JE ISPLAĆENA DIVIDENDA I PLAĆENOM POREZU NA DOBIT I POREZU PO ODBITKU NA DIVIDENDE IZ ČLANA 52. ZAKONA
 8. Obrazac IPDN - IZJAVA UZ PORESKU PRIJAVU ZA KONAČNO UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA NEDOBITNE ORGANIZACIJE
 9. OBRAZAC IPD-1 - IZJAVA O PLAĆENOM POREZU PO ODBITKU NA KAMATE, AUTORSKE NAKNADE, NAKNADE PO OSNOVU ZAKUPA NEPOKRETNOSTI I POKRETNIH STVARI I DIVIDENDE IZ ČLANA 53a ZAKONA
 10. OBRAZAC IPONO - IZJAVA O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA PORESKO OSLOBOĐENJE NEDOBITNE ORGANIZACIJE
 11. OBRAZAC KPB - KONSOLIDOVANI PORESKI BILANS
 12. Obrazac OA-1 - OBRAČUN PORESKE AMORTIZACIJE ZA PRVU AMORTIZACIONU GRUPU - NEKRETNINE - POSLOVNI OBJEKTI
 13. Obrazac OA - OBRAČUN AMORTIZACIJE STALNIH SREDSTAVA
 14. Obrazac OK - OGRANIČENJE KAMATE KOD DUGA POVEZANOM LICU
 15. OBRAZAC OPKB 1 - OBRAČUN PORESKOG KREDITA BANKE
 16. OBRAZAC PB 1 - PORESKI BILANS OBVEZNIKA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA
 17. OBRAZAC PBN 1 - PORESKI BILANS ZA NEDOBITNU ORGANIZACIJU KOJA PRIMENJUJE KONTNI OKVIR ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE, ODNOSNO KONTNI OKVIR ZA DRUGA PRAVNA LICA
 18. OBRAZAC PBN 2 - PORESKI BILANS ZA NEDOBITNU ORGANIZACIJU KOJA PRIMENJUJE KONTNI OKVIR ZA BANKE
 19. Obrazac PBN 3 - PORESKI BILANS ZA NEDOBITNU ORGANIZACIJU KOJA PRIMENJUJE KONTNI OKVIR ZA NARODNU BANKU SRBIJE
 20. Obrazac PBN - PORESKI BILANS ZA NEDOBITNU ORGANIZACIJU KOJA PRIMENJUJE KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM
 21. OBRAZAC PBPJ - PORESKI BILANS STALNE POSLOVNE JEDINICE
 22. OBRAZAC PDP - PORESKA PRIJAVA ZA AKONTACIONO - KONAČNO UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA
 23. Obrazac PDPO - ZBIRNA PORESKA PRIJAVA O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU NA DOBIT PO ODBITKU NA PRIHODE KOJE OSTVARUJU NEREZIDENTNA PRAVNA LICA
 24. Obrazac PK 1 - PORESKI KREDIT ZA ULAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA U ODREĐENE DELATNOSTI
 25. OBRAZAC PK - PORESKI KREDIT ZA ULAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA I PORESKI KREDIT BANAKA ZA 2020. GODINU
 26. OBRAZAC PP KDZN - PORESKA PRIJAVA ZA POREZ NA DOBIT PO REŠENJU
 27. Obrazac PPDSO - PORESKA PRIJAVA O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU NA DOBIT PO ODBITKU NA NAKNADU KOJU PO OSNOVU PROMETA SEKUNDARNIH SIROVINA I OTPADA OSTVARUJU REZIDENTNA I NEREZIDENTNA PRAVNA LICA ZA TROMESEČJE
 28. Obrazac PPKDZ - PORESKA PRIJAVA ZA OBRAČUN POREZA NA PRIHODE KOJE PO OSNOVU KAPITALNIH DOBITAKA I PO OSNOVU ZAKUPA I PODZAKUPA OSTVARUJE NEREZIDENTNI OBVEZNIK
 29. Obrazac SI - SRAZMERNO STEČENA IMOVINA STATUSNOM PROMENOM
 30. Obrazac SU 2 - SRAZMERNI IZNOS ULAGANJA
 31. Obrazac SU - SRAZMERNI IZNOS ULAGANJA