Zastava Bosne i Hercegovine

OBRASCI - Ostali obrasci


 1. IZV - 1.1. IZVEŠTAJ O BROJU PRIVREDNIH DRUŠTAVA
 2. IZV - 1.2. IZVEŠTAJ SA IZVORNIM PODACIMA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
 3. IZV - 10.1. IZVEŠTAJ O BROJU ZADUŽBINA I FONDACIJA
 4. IZV - 10.2. IZVEŠTAJ SA IZVORNIM PODACIMA O ZADUŽBINAMA I FONDACIJAMA
 5. IZV - 11.1. IZVEŠTAJ O BROJU PREDSTAVNIŠTAVA STRANIH ZADUŽBINA I FONDACIJA
 6. IZV - 11.2. IZVEŠTAJ SA IZVORNIM PODACIMA O PREDSTAVNIŠTVIMA STRANIH ZADUŽBINA ILI FONDACIJA
 7. IZV - 12.1. IZVEŠTAJ O BROJU DRUŠTAVA, UDRUŽENJA I SAVEZA U OBLASTI SPORTA
 8. IZV - 12.2. IZVEŠTAJ SA IZVORNIM PODACIMA O DRUŠTVIMA, UDRUŽENJIMA I SAVEZIMA U OBLASTI SPORTA
 9. IZV - 13.1. IZVEŠTAJ O BROJU ZALOŽNIH PRAVA
 10. IZV - 13.2. IZVEŠTAJ O BROJU ZALOŽNIH PRAVA PO VRSTI ZALOGE (UGOVORNA, SUDSKA, ZAKONSKA ZALOGA)
 11. IZV - 13.3. IZVEŠTAJ O STRUKTURI ZALOGODAVACA
 12. IZV - 13.4. IZVEŠTAJ O STRUKTURI PREDMETA ZALOGE
 13. IZV - 13.5. IZVEŠTAJ SA IZVORNIM PODACIMA O ZALOŽNIM PRAVIMA
 14. IZV - 14.1. IZVEŠTAJ O BROJU UGOVORA O FINANSIJSKOM LIZINGU
 15. IZV - 14.2. IZVEŠTAJ O STRUKTURI PRIMALACA LIZINGA
 16. IZV - 14.3. IZVEŠTAJ O STRUKTURI PREDMETA LIZINGA
 17. IZV - 14.4. IZVEŠTAJ SA IZVORNIM PODACIMA O UGOVORIMA O FINANSIJSKOM LIZINGU
 18. IZV - 15.1. IZVEŠTAJ O BROJU PRIVREMENIH MERA
 19. IZV - 15.2. IZVEŠTAJ O BROJU PRIVREMENIH MERA PO VRSTAMA POSTUPAKA U KOJIMA SU ODREĐENE
 20. IZV - 15.3. IZVEŠTAJ O STRUKTURI IZVRŠNIH DUŽNIKA
 21. IZV - 15.4. IZVEŠTAJ O STRUKTURI PREDMETA U ODNOSU NA KOJE JE ZABRANA ODREĐENA
 22. IZV - 15.5. IZVEŠTAJ SA IZVORNIM PODACIMA O SUDSKIM ZABRANAMA
 23. IZV - 16.2.B ZBIRNI PODACI IZ IZVEŠTAJA ZA STATISTIČKE POTREBE ZA DRUGA PRAVNA LICA ZA POTREBE DRŽAVNIH ORGANA - POČEV OD PODATAKA IZ FI 2014
 24. IZV - 16.3.A OSNOVNI I IZVORNI PODACI IZ FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA I PREDUZETNIKE ZA POTREBE DRŽAVNIH ORGANA - POČEV OD PODATAKA IZ FI 2014
 25. IZV - 16.3.B OSNOVNI I IZVORNI PODACI IZ FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA DRUGA PRAVNA LICA ZA POTREBE DRŽAVNIH ORGANA - POČEV OD PODATAKA IZ FI 2014
 26. IZV - 17.2.A ZBIRNI PODACI IZ IZVEŠTAJA ZA STATISTIČKE POTREBE ZA PRIVREDNA DRUŠTVA I PREDUZETNIKE ZA POTREBE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE - POČEV OD PODATAKA IZ FI 2014
 27. IZV - 17.2.B ZBIRNI PODACI IZ IZVEŠTAJA ZA STATISTIČKE POTREBE ZA DRUGA PRAVNA LICA ZA POTREBE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE - POČEV OD PODATAKA IZ FI 2014
 28. IZV - 17.3.A OSNOVNI I IZVORNI PODACI IZ FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA I PREDUZETNIKE ZA POTREBE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE - POČEV OD PODATAKA IZ FI 2014
 29. IZV - 17.3.B OSNOVNI I IZVORNI PODACI IZ FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA DRUGA PRAVNA LICA ZA POTREBE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE - POČEV OD PODATAKA IZ FI 2014
 30. IZV - 18.1. IZVEŠTAJ O PODSTICAJIMA REGIONALNOG RAZVOJA
 31. IZV - 2.1. IZVEŠTAJ O BROJU PREDUZETNIKA I/ILI ORTAČKIH RADNJI
 32. IZV - 2.2. IZVEŠTAJ SA IZVORNIM PODACIMA O PREDUZETNICIMA I/ILI ORTAČKIM RADNJAMA
 33. IZV - 3.1. IZVEŠTAJ O BROJU PREDSTAVNIŠTAVA STRANIH PRIVREDNIH DRUŠTAVA
 34. IZV - 3.2. IZVEŠTAJ SA IZVORNIM PODACIMA O PREDSTAVNIŠTVIMA STRANIH PRIVREDNIH DRUŠTAVA
 35. IZV - 4.1. IZVEŠTAJ O BROJU OGRANAKA STRANIH PRIVREDNIH DRUŠTAVA
 36. IZV - 4.2. IZVEŠTAJ SA IZVORNIM PODACIMA O OGRANCIMA STRANIH PRIVREDNIH DRUŠTAVA
 37. IZV - 5.1. IZVEŠTAJ O BROJU STEČAJNIH MASA
 38. IZV - 5.2. IZVEŠTAJ SA IZVORNIM PODACIMA O STEČAJNIM MASAMA
 39. IZV - 6.1. IZVEŠTAJ O BROJU TURISTIČKIH AGENCIJA I LICENCI
 40. IZV - 6.2. IZVEŠTAJ SA IZVORNIM PODACIMA O TURISTIČKIM AGENCIJAMA I LICENCAMA
 41. IZV - 7.1. IZVEŠTAJ O BROJU MEDIJA
 42. IZV - 7.2. IZVEŠTAJ SA IZVORNIM PODACIMA O MEDIJIMA
 43. IZV - 8.1. IZVEŠTAJ O BROJU UDRUŽENJA
 44. IZV - 8.2. IZVEŠTAJ SA IZVORNIM PODACIMA O UDRUŽENJIMA
 45. IZV - 9.1. IZVEŠTAJ O BROJU PREDSTAVNIŠTAVA STRANIH UDRUŽENJA
 46. IZV - 9.2. IZVEŠTAJ SA IZVORNIM PODACIMA O PREDSTAVNIŠTVIMA STRANIH UDRUŽENJA
 47. IZV-16.2.A ZBIRNI PODACI IZ IZVEŠTAJA ZA STATISTIČKE POTREBE ZA PRIVREDNA DRUŠTVA I PREDUZETNIKE ZA POTREBE DRŽAVNIH ORGANA - POČEV OD PODATAKA IZ FI 2014
 48. OBRAZAC DP-RFL - ZAHTEV ZA DAVANJE PODATAKA U ELEKTRONSKOJ FORMI IZ REGISTRA FINANSIJSKOG LIZINGA
 49. OBRAZAC DP-RJG - ZAHTEV ZA DAVANJE PODATAKA U ELEKTRONSKOJ FORMI IZ REGISTRA MEDIJA
 50. OBRAZAC DP-RPSD - ZAHTEV ZA DAVANJE PODATAKA U ELEKTRONSKOJ FORMI IZ REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA - PRIVREDNA DRUŠTVA
 51. OBRAZAC DP-RPSP - ZAHTEV ZA DAVANJE PODATAKA U ELEKTRONSKOJ FORMI IZ REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA - PREDUZETNICI
 52. OBRAZAC DP-RSM - ZAHTEV ZA DAVANJE PODATAKA U ELEKTRONSKOJ FORMI IZ REGISTRA STEČAJNIH MASA
 53. OBRAZAC DP-RSPO - ZAHTEV ZA DAVANJE PODATAKA U ELEKTRONSKOJ FORMI IZ REGISTRA UDRUŽENJA, DRUŠTAVA I SAVEZA U OBLASTI SPORTA
 54. OBRAZAC DP-RSZ - ZAHTEV ZA DAVANJE PODATAKA U ELEKTRONSKOJ FORMI IZ REGISTRA SUDSKIH ZABRANA
 55. OBRAZAC DP-RTUR - ZAHTEV ZA DAVANJE PODATAKA U ELEKTRONSKOJ FORMI IZ REGISTRA TURIZMA
 56. OBRAZAC DP-RUDR - ZAHTEV ZA DAVANJE PODATAKA U ELEKTRONSKOJ FORMI IZ REGISTRA UDRUŽENJA I REGISTRA PREDSTAVNIŠTAVA STRANIH UDRUŽENJA
 57. OBRAZAC DP-RZF - ZAHTEV ZA DAVANJE PODATAKA U ELEKTRONSKOJ FORMI IZ REGISTRA ZADUŽBINA I FONDACIJA I REGISTRA PREDSTAVNIŠTAVA STRANIH ZADUŽBINA I FONDACIJA
 58. OBRAZAC DP-RZP - ZAHTEV ZA DAVANJE PODATAKA U ELEKTRONSKOJ FORMI IZ REGISTRA ZALOŽNOG PRAVA NA POKRETNIM STVARIMA I PRAVIMA
 59. Obrazac ZAHTEV ZA POVRAĆAJ POGREŠNO UPLAĆENIH SREDSTAVA - pravna lica
 60. Obrazac ZAHTEV ZA POVRAĆAJ POGREŠNO UPLAĆENIH SREDSTAVA - preduzetnici
 61. POKRETANJE POSTUPKA LIKVIDACIJE NAD USTANOVOM KULTURE
 62. POKRETANJE POSTUPKA LIKVIDACIJE NAD ZDRAVSTVENOM USTANOVOM
 63. POKRETANJE POSTUPKA STEČAJA NAD USTANOVOM KULTURE
 64. POKRETANJE POSTUPKA STEČAJA NAD ZDRAVSTVENOM USTANOVOM
 65. PRIJAVA ZA REZERVACIJU NAZIVA
 66. REGISTAR UGOVORA O FINANSIRANJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE - REGISTRACIONA PRIJAVA ZA BRISANJE ZABELEŽBE
 67. REGISTAR UGOVORA O FINANSIRANJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE - REGISTRACIONA PRIJAVA ZA UPIS ZABELEŽBE
 68. REGISTRACIONA PRIJAVA ZA UPIS PRESTANKA UGOVORA ILI BRISANJE PODATAKA O REGISTROVANOM UGOVORU
 69. REGISTRACIONA PRIJAVA ZA UPIS USKLAĐIVANJA U REGISTAR USTANOVA KULTURE
 70. REGISTRACIONA PRIJAVA ZA UPIS USKLAĐIVANJA U REGISTAR ZDRAVSTVENIH USLUGA
 71. ZAHTEV ZA DOPUNU DOKUMENTACIJE - ustanove kulture
 72. ZAHTEV ZA DOPUNU DOKUMENTACIJE - zdravstvene ustanove
 73. ZAHTEV ZA ISPORUKU PODATAKA IZ REGISTARA KOJE VODI APR PRILOG 1 - OPŠTI DEO
 74. ZAHTEV ZA ISPRAVKU GREŠKE
 75. ZAHTEV ZA IZDAVANJE IZVODA IZ REGISTRA USTANOVA KULTURE
 76. ZAHTEV ZA IZDAVANJE IZVODA O REGISTROVANIM PODACIMA O PREDUZETNIKU UPISANOM U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
 77. ZAHTEV ZA IZDAVANJE IZVODA O REGISTROVANIM PODACIMA O SUBJEKTU UPISANOM U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
 78. ZAHTEV ZA IZDAVANJE POTVRDE
 79. ZAHTEV ZA IZDAVANJE PREPISA REŠENJA
 80. ZAHTEV ZA IZMENU REGISTRACIONE PRIJAVE - ustanove kulture
 81. ZAHTEV ZA IZMENU REGISTRACIONE PRIJAVE - zdravstvene ustanove
 82. ZAHTEV ZA IZVOD IZ REGISTRA ZDRAVSTVENIH USTANOVA
 83. ZAHTEV ZA ODUSTANAK OD REGISTRACIONE PRIJAVE - ustanove kulture
 84. ZAHTEV ZA ODUSTANAK OD REGISTRACIONE PRIJAVE - zdravstvene ustanove