Zastava Bosne i Hercegovine

OBRASCI - Porez na dohodak građana


 1. OBRAZAC PB 2 - PORESKI BILANS OBVEZNIKA POREZA NA DOHODAK GRAĐANA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI
 2. OBRAZAC PK 2 - PORESKI KREDIT ZA PREDUZETNIKE ZA ULAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA
 3. OBRAZAC PP GPDG - PORESKA PRIJAVA O OBRAČUNATOM GODIŠNJEM POREZU NA DOHODAK GRAĐANA
 4. Obrazac PP OPO - PORESKA PRIJAVA O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU SAMOOPOREZIVANJEM I PRIPADAJUĆIM DOPRINOSIMA NA ZARADU/DRUGU VRSTU PRIHODA OD STRANE FIZIČKOG LICA KAO PORESKOG OBVEZNIKA - PRIMER POPUNJENOG OBRASCA
 5. Obrazac PP OPO - PORESKA PRIJAVA O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU SAMOOPOREZIVANJEM I PRIPADAJUĆIM DOPRINOSIMA NA ZARADU/DRUGU VRSTU PRIHODA OD STRANE FIZIČKOG LICA KAO PORESKOG OBVEZNIKA
 6. OBRAZAC PPDG-1R - PORESKA PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE NA PAUŠALNI PRIHOD OD SAMOSTALNE DELATNOSTI
 7. Obrazac PPDG-1S - PORESKA PRIJAVA ZA AKONTACIONO - KONAČNO UTVRĐIVANJE POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI I DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE
 8. OBRAZAC PPDG-1S - PORESKA PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE SAMOOPOREZIVANJEM NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI
 9. OBRAZAC PPDG-2R - PORESKA PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA
 10. OBRAZAC PPDG-3R - PORESKA PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA KAPITALNE DOBITKE
 11. OBRAZAC SU 1 - SRAZMERNI IZNOS ULAGANJA KOD PREDUZETNIKA