Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print

OBRASCI - Trgovina i oglašavanje


 1. IZJAVA O ODUSTANKU OD UGOVORA ZAKLJUČENOG NA DALJINU ILI IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA
 2. OBRAZAC 1 - IZRAČUNAVANJE PROSEČNE UPOREDIVE CENE LEKA NA VELIKO U REFERENTNIM ZEMLJAMA IZ ČLANA 5. STAV 2. UREDBE
 3. OBRAZAC 2 - UPOREDIVE CENE LEKA NA VELIKO U ZEMLJAMA EVROPSKE UNIJE IZ ČLANA 5. ST. 5. I 6. I ČLANA 11. UREDBE
 4. OBRAZAC 3 - PODACI O CENAMA LEKOVA NA VELIKO IZ ČLANA 15. UREDBE
 5. OBRAZAC 4 - PODACI O CENAMA LEKOVA NA VELIKO IZ ČLANA 16. STAV 4. UREDBE
 6. OBRAZAC 5 - PODACI O CENAMA LEKOVA NA VELIKO IZ ČLANA 16. STAV 5. UREDBE
 7. OBRAZAC 6 - PODACI O CENAMA LEKOVA NA VELIKO IZ ČL. 11. I 13. UREDBE
 8. Obrazac DEKLARACIJE - za objavljivanje i emitovanje oglasne poruke
 9. OBRAZAC PONUDE FINANSIJSKE POGODBE
 10. OBRAZAC ZAHTEVA radi evidentiranja i odobravanja sredstava za nadoknadu razlike u ceni prirodnog gasa nabavljenog iz uvoza ili proizvedenog u Republici Srbiji u slučaju poremećaja na tržištu prirodnog gasa
 11. POTVRDA O OBAVLJANJU TRGOVINE LIČNIM NUĐENJEM
 12. PREDLOG ZA POKRETANJE POSTUPKA VANSUDSKOG REŠAVANJA POTROŠAČKOG SPORA
 13. ZAHTEV ZA UPIS NA LISTU TELA ZA VANSUDSKO REŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA
 14. ZAHTEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA POSTAVLJANJE REKLAME (Grad Beograd)