Zastava Bosne i Hercegovine

OBRASCI - Republički geodetski zavod i svojinski odnosi


 1. DNEVNIK IZRADE REZERVNIH KOPIJA PODATAKA
 2. ELABORAT GEODETSKIH RADOVA, za katastar vodova
 3. ELABORAT GEODETSKIH RADOVA, za katastar nepokretnosti
 4. ISKAZ ZEMLJIŠTA NOVOG STANJA
 5. ISKAZ ZEMLJIŠTA STAROG STANJA
 6. IZJAVA GEODETSKE ORGANIZACIJE O PRIHVATANJU IZVRŠENJA RADOVA NA TERENU
 7. IZJAVA ODGOVORNOG LICA U GEODETSKOJ ORGANIZACIJI, za katastar vodova
 8. IZJAVA ODGOVORNOG LICA U GEODETSKOJ ORGANIZACIJI, za katastar nepokretnosti
 9. IZJAVA O PRIHVATANJU IZVRŠENJA GEODETSKIH RADOVA NA TERENU
 10. IZJAVA O UPOZNATOSTI DA PODACI IZ OBLASTI PREMERA, KATASTRA NEPOKRETNOSTI I KATASTRA VODOVA, KOJI SU PREUZETI OD REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA, IMAJU SLUŽBENI KARAKTER
 11. IZVEŠTAJ O KONTROLI POSTIGNUTE TAČNOSTI POLOŽAJA GRANIČNIH TAČAKA
 12. IZVEŠTAJ O KONTROLNOM MERENJU TAČAKA
 13. KNJIGA FONDA KOMASACIONE MASE NOVOG STANJA
 14. KNJIGA FONDA KOMASACIONE MASE STAROG STANJA
 15. KOPIJA KATASTARSKOG PLANA VODOVA
 16. LIST VODOVA ZA IMAOCA PRAVA SVOJINE NA VODOVIMA
 17. LIST VODOVA ZA VOD
 18. OBRASCI UPITNIKA (Osnovni obrazac i Obrasci A, B, V)
 19. Obrazac broj 10 - ZAPISNIK SA UVIĐAJA O UTRĐIVANJU KATASTARSKE KULTURE I KLASE ZEMLJIŠTA
 20. Obrazac broj 2 - REZULTATI LABORATORIJSKOG ISPITIVANJA ZEMLJIŠNIH UZORAKA
 21. Obrazac broj 3 - SPISAK UGLEDNIH ZEMLJIŠTA ZA POLJOPRIVREDNE KULTURE
 22. Obrazac broj 4 - SPISAK UGLEDNIH ZEMLJIŠTA ZA ŠUME
 23. Obrazac broj 5 - ZAPISNIK O IZVRŠENOM KATASTARSKOM KLASIRANJU ZEMLJIŠTA
 24. Obrazac broj 6 - PREGLED OKVIRNIH KATASTARSKIH KULTURA I KLASA
 25. Obrazac broj 7 - TERENSKI OPIS PEDOLOŠKOG PROFILA
 26. Obrazac broj 8 - PREGLED DELIMIČNIH PROMENA KULTURA
 27. Obrazac broj 9 - REGISTAR PEDOLOŠKIH PROFILA I ZEMLJIŠNIH UZORAKA
 28. Obrazac EOP - EVIDENCIJA O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI
 29. Obrazac GEODETSKI INSTRUMENTI
 30. OBRAZAC IRP - IZVOD IZ REGISTRA POSREDNIKA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI
 31. Obrazac IZVOD IZ EVIDENCIJE O PRIMLJENIM ZAHTEVIMA
 32. Obrazac Prilog 3 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE PODATAKA REGISTRA PROMETA NEPOKRETNOSTI
 33. Obrazac Prilog 4 - PODACI EVIDENCIJE TRŽIŠNIH CENA NEPOKRETNOSTI (4Z, 4O, 4PDO)
 34. Obrazac ZAPOSLENI
 35. Obrazac ZRI - ZAHTEV ZA VRAĆANJE (RESTITUCIJU) IMOVINE
 36. OBRAZAC ZURP - ZAHTEV ZA UPIS U REGISTAR POSREDNIKA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI
 37. Obrazac ZVIO - ZAHTEV ZA VRAĆANJE ODUZETE IMOVINE, ODNOSNO OBEŠTEĆENJE
 38. PODACI O OBJEKTIMA
 39. PODACI O ZGRADAMA I DRUGIM GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA ZA MASOVNU PROCENU
 40. POTVRDA O IZVRŠENOM GEODETSKOM MERENJU VODOVA
 41. POZIV ZA STRANKU
 42. PRIJAVA GEODETSKIH RADOVA KOJI SE IZVODE NA OSNOVU GLAVNOG PROJEKTA
 43. PRIJAVA RADOVA NA KOMASACIONOM PODRUČJU
 44. RAČUNANJE KOORDINATA - RTK METODA
 45. REGISTAR PRIMLJENIH PODATAKA
 46. REGISTAR TAČAKA GEODETSKE OSNOVE
 47. REŠENJE O RASPODELI KOMASACIONE MASE
 48. SKICA KATASTARSKOG PREMERA
 49. SKICA ODRŽAVANJA KATASTRA NEPOKRETNOSTI
 50. SKICA ODRŽAVANJA KATASTRA VODOVA
 51. SPISAK PARCELA
 52. SPISAK PROMENJENIH ISKAZA
 53. SPISAK UČESNIKA
 54. SUMARNIK ISKAZA ZEMLJIŠTA NOVOG STANJA
 55. SUMARNIK ISKAZA ZEMLJIŠTA STAROG STANJA
 56. TRIGONOMETRIJSKI OBRAZAC BROJ 27
 57. ZAHTEV ZA DAVANJE SAGLASNOSTI ZA IZDAVANJE/STAVLJANJE U PROMET KARTOGRAFSKE PUBLIKACIJE
 58. ZAHTEV ZA DAVANJE SAGLASNOSTI ZA STAVLJANJE U PROMET KARTOGRAFSKE PUBLIKACIJE IZDATE U INOSTRANSTVU
 59. ZAHTEV ZA PREUZIMANJE PODATAKA ZA POTREBE IZRADE IDEJNOG/GLAVNOG PROJEKTA ZA IZVOĐENJE GEODETSKO-TEHNIČKIH RADOVA U KOMASACIJI
 60. ZAHTEV ZA PREUZIMANJE PODATAKA ZA POTREBE IZRADE PROGRAMA KOMASACIJE
 61. ZAHTEV ZA PROVOĐENJE PROMENE U KATASTRU NEPOKRETNOSTI ZA KOJE JE POTREBNO IZVOĐENJE GEODETSKIH RADOVA NA TERENU
 62. ZAHTEV ZA PROVOĐENJE PROMENE U KATASTRU NEPOKRETNOSTI
 63. ZAHTEV ZA UNAPREĐENJE KVALITETA PODATAKA PREMERA
 64. ZAHTEV ZA UNOS GRAFIČKIH PODATAKA O VODU - PREGLED ELABORATA, KARTIRANJE PODATAKA I IZDAVANJE POTVRDE O IZVRŠENOM GEODETSKOM MERENJU VODOVA
 65. ZAHTEV ZA UPIS PROMENE U KATASTRU VODOVA
 66. ZAPISNIK GNSS MERENJA - STATIKA
 67. ZAPISNIK O IZVRŠENOM STRUČNOM NADZORU
 68. ZAPISNIK O IZVRŠENOM UVIĐAJU, za katastar vodova
 69. ZAPISNIK O IZVRŠENOM UVIĐAJU, za katastar nepokretnosti
 70. ZAPISNIK O OBELEŽAVANJU GRANICA PARCELA
 71. ZAPISNIK O UTVRĐIVANJU FAKTIČKOG STANJA