Zastava Bosne i Hercegovine

OBRASCI - Tehnički zahtevi i normativi za proizvode


 1. IZJAVA O USAGLAŠENOSTI SA TEHNIČKIM ZAHTEVIMA I KRITERIJUMIMA ZA OTPADNI METAL
 2. IZJAVA O USAGLAŠENOSTI SA TEHNIČKIM ZAHTEVIMA I KRITERIJUMIMA ZA STAKLENI KRŠ
 3. EVIDENCIONI I REVIZIONI LIST OPREME POD PRITISKOM (u primeni od 1. januara 2023. godine)
 4. IZVEŠTAJ O SKLADIŠTENJU I TRANSPORTU TEČNOG NAFTNOG GASA
 5. Obrazac br. 1. - PRIJAVA ZA UZIMANJE UZORAKA I ISPITIVANJE KVALITETA SEMENA (ZA JEDNU VRSTU I SORTU, ODNOSNO MEŠAVINU)
 6. Obrazac br. 2. - IZVEŠTAJ O KVALITETU SEMENA POLJOPRIVREDNOG BILJA
 7. Obrazac br. 3. - DEKLARACIJA O KVALITETU SEMENA POLJOPRIVREDNOG BILJA (UZ OTPREMNICU)
 8. Obrazac br. 4. - DEKLARACIJA O KVALITETU SEMENA KRTOLA I LUKOVICA (UZ OTPREMNICU)
 9. Obrazac br. 5. - DEKLARACIJA O KVALITETU VRSTA I SORTI SEMENA POLJOPRIVREDNOG BILJA U MEŠAVINI (UZ OTPREMNICU)
 10. Obrazac br. 6. - DEKLARACIJA O KVALITETU SEMENA POLJOPRIVREDNOG BILJA (NA AMBALAŽI)
 11. Obrazac br. 7. - DEKLARACIJA O KVALITETU SEMENA KRTOLA I LUKOVICA (NA AMBALAŽI)
 12. Obrazac DEKLARACIJA O KVALITETU SADNOG MATERIJALA POLJOPRIVREDNOG BILJA (UZ OTPREMNICU)
 13. Obrazac II - POTVRDA O PODOBNOSTI DIZEL-MAŠINA ZA KORIŠĆENJE PRI PODZEMNIM RUDARSKIM RADOVIMA U NEMETANSKIM JAMAMA
 14. OBRAZAC IRI - IZVEŠTAJ O REZULTATIMA IZVRŠENOG ISPITIVANJA DRAGOCENIH METALA I NJIHOVIH LEGURA
 15. Obrazac KONTROLNA KNJIGA - za sisteme za gašenje požara pirotehnički generisanim aerosolom
 16. Obrazac KONTROLNE KNJIGE PREGLEDA I ISPITIVANJA STABILNE INSTALACIJE ZA DOJAVU POŽARA
 17. Obrazac P - POTVRDA O PODOBNOSTI DIZEL-MAŠINA ZA KORIŠĆENJE PRI PODZEMNIM RUDARSKIM RADOVIMA U NEMETANSKIM JAMAMA
 18. OBRAZAC ZIŽ - ZAHTEV ZA ISPITIVANJE I ŽIGOSANJE PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA
 19. OBRAZAC ZZP - ZAHTEV ZA DOBIJANJE ZNAKA PROIZVOĐAČA (u primeni od 1. februara 2023. godine)
 20. OBRAZAC ZZU/Z - ZAHTEV ZA DOBIJANJE ZNAKA UVOZNIKA/ZASTUPNIKA
 21. PODACI O VRSTI I BROJU REZERVOARA ZA SKLADIŠTENJE BENZINA NA TERMINALIMA I O BENZINSKIM STANICAMA
 22. PRIJAVA ZA UPOTREBU U ZATVORENIM SISTEMIMA GENETIČKI MODIFIKOVANIH ORGANIZAMA
 23. RADNA TABELA S.5 - ODREĐIVANJE ZAPREMINSKOG KOEFICIJENTA OBLIKA ZRNA
 24. RADNA TABELA К.5 - ODREĐIVANJE KOLIČINE SITNIH ČESTICA METODOM MOKROG SEJANJA
 25. TABELA 3.5.1 - MINERALOŠKO-PETROGRAFSKI SASTAV AGREGATA
 26. TABELA 3.5.2 - SADRŽAJ POTENCIJALNO ŠTETNIH KOMPONENATA U AGREGATU