Zastava Bosne i Hercegovine

OBRASCI - Energetika


 1. IZVEŠTAJ O IZVRŠENOJ KONTROLI SISTEMA ZA KLIMATIZACIJU
 2. IZJAVA O PROIZVODU PROIZVOĐAČA BIOGORIVA DA BIOGORIVA OBUHVAĆENA POŠILJKOM ISPUNJAVAJU KRITERIJUME ODRŽIVOSTI
 3. KLJUČEVI ZA RASPOREĐIVANJE ZAJEDNIČKIH BILANSNIH POZICIJA
 4. NABAVNA CENA SIROVE NAFTE, NABAVNA CENA SIROVINA ZA PROIZVODNJU DERIVATA NAFTE I KOLIČINE PRODATIH DERIVATA NAFTE, BIOGORIVA, BIOTEČNOSTI, KOMPRIMOVANOG PRIRODNOG GASA, UTEČNJENOG PRIRODNOG GASA I VODONIKA PO KATEGORIJAMA POTROŠAČA
 5. NABAVNA CENA SIROVE NAFTE, NABAVNA CENA SIROVINA ZA PROIZVODNJU DERIVATA NAFTE I PRODAJNA CENA DERIVATA NAFTE
 6. OBRAZAC 1-1 - SNABDEVANJE SIROVOM NAFTOM, TEČNOSTIMA PRIRODNOG GASA, RAFINERIJSKIM SIROVINAMA, ADITIVIMA I OSTALIM UGLJOVODONICIMA
 7. OBRAZAC 1-2 - SNABDEVANJE GOTOVIM PROIZVODIMA
 8. OBRAZAC 1-3 - OBRAČUN OBAVEZE ČUVANJA OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE NA OSNOVU NETO UVOZA
 9. OBRAZAC 1-4 - OBRAČUN OBAVEZE ČUVANJA OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE NA OSNOVU DOMAĆE POTROŠNJE
 10. OBRAZAC 1-5 - OBRAČUN KOLIČINE OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE KOJE SE ČUVAJU
 11. OBRAZAC O-1 - PRIJAVA TRGOVINE MOTORNIM I DRUGIM GORIVIMA NA STANICAMA ZA SNABDEVANJE PREVOZNIH SREDSTAVA
 12. OBRAZAC O-1 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE - PRODUŽENJE ROKA VAŽENJA ENERGETSKE DOZVOLE ZA IZGRADNJU ENERGETSKOG OBJEKTA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE SNAGE 1 MW I VIŠE, OBJEKTA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE SNAGE DO 1 MW KOJI KAO PRIMARNI ENERGETSKI RESURS KORISTE VODU I OBJEKTA ZA KOMBINOVANU PROIZVODNJU ELEKTRIČNE I TOPLOTNE ENERGIJE U TERMOELEKTRANAMA - TOPLANAMA ELEKTRIČNE SNAGE 1 MW I VIŠE I UKUPNE TOPLOTNE SNAGE 1 MW I VIŠE
 13. OBRAZAC O-1 PODACI O OBVEZNIKU FORMIRANJA I ČUVANJA OPERATIVNIH REZERVI
 14. OBRAZAC O-2 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE - PRODUŽENJE ROKA VAŽENJA ENERGETSKE DOZVOLE ZA IZGRADNJU DIREKTNOG DALEKOVODA I ZA IZGRADNJU DIREKTNOG GASOVODA
 15. OBRAZAC O-2 KOLIČINA DERIVATA NAFTE STAVLJENA NA TRŽIŠTE U PRETHODNOJ GODINI
 16. OBRAZAC O-3 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE - PRODUŽENJE ROKA VAŽENJA ENERGETSKE DOZVOLE ZA IZGRADNJU ENERGETSKOG OBJEKTA ZA PROIZVODNJU DERIVATA NAFTE
 17. OBRAZAC O-3 PROSEČNA DNEVNA POTROŠNJA ENERGENATA U JANUARU, FEBRUARU I MARTU
 18. OBRAZAC O-4 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE - PRODUŽENJE ROKA VAŽENJA ENERGETSKE DOZVOLE ZA IZGRADNJU ENERGETSKOG OBJEKTA ZA TRANSPORT NAFTE (NAFTOVOD) I DERIVATA NAFTE (PRODUKTOVOD)
 19. OBRAZAC O-4 PLAN OPERATIVNIH REZERVI DERIVATA NAFTE
 20. OBRAZAC O-5 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE - PRODUŽENJE ROKA VAŽENJA ENERGETSKE DOZVOLE ZA IZGRADNJU OBJEKTA ZA SKLADIŠTENJE NAFTE, DERIVATA NAFTE, BIOGORIVA, KOMPRIMOVANOG PRIRODNOG GASA I UTEČNJENOG PRIRODNOG GASA UKUPNOG REZERVOARSKOG PROSTORA VEĆEG OD 10 M3
 21. OBRAZAC O-5 PLAN OPERATIVNIH REZERVI ENERGENATA
 22. OBRAZAC O-6 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE - PRODUŽENJE ROKA VAŽENJA ENERGETSKE DOZVOLE ZA IZGRADNJU ENERGETSKOG OBJEKTA ZA TRANSPORT PRIRODNOG GASA I OBJEKTA ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA
 23. OBRAZAC O-6 PODACI O SKLADIŠTIMA
 24. OBRAZAC O-7 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE - PRODUŽENJE ROKA VAŽENJA ENERGETSKE DOZVOLE ZA IZGRADNJU ENERGETSKOG OBJEKTA ZA SKLADIŠTENJE PRIRODNOG GASA
 25. OBRAZAC O-7 PODACI O INVESTICIJAMA
 26. OBRAZAC O-8 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE - PRODUŽENJE ROKA VAŽENJA ENERGETSKE DOZVOLE ZA IZGRADNJU ENERGETSKOG OBJEKTA ZA PROIZVODNJU TOPLOTNE ENERGIJE SNAGE 1 MW I VIŠE
 27. OBRAZAC O-9 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE - PRODUŽENJE ROKA VAŽENJA ENERGETSKE DOZVOLE ZA IZGRADNJU ENERGETSKOG OBJEKTA ZA PROIZVODNJU BIOGORIVA KAPACITETA PREKO 10 T GODIŠNJE
 28. OBRAZAC OS 1 - ZAHTEV ZA SERTIFIKACIJU - OPŠTI PODACI
 29. OBRAZAC OS 2 - ZAHTEV ZA SERTIFIKACIJU OPERATORA PRENOSNOG SISTEMA ELEKTRIČNE ENERGIJE
 30. OBRAZAC OS 3.1 - ZAHTEV ZA SERTIFIKACIJU OPERATORA TRANSPORTNOG SISTEMA
 31. OBRAZAC OS 3.2 - ZAHTEV ZA SERTIFIKACIJU NEZAVISNOG OPERATORA SISTEMA
 32. OBRAZAC OS 3.3 - ZAHTEV ZA SERTIFIKACIJU NEZAVISNOG OPERATORA TRANSPORTA
 33. OBRAZAC PO 1.1 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA HIDROELEKTRANE
 34. OBRAZAC PO 1.2 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA TERMOELEKTRANE
 35. OBRAZAC PO 1.3 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA VETROELEKTRANE
 36. OBRAZAC PO 1.4 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOLARNE ELEKTRANE
 37. OBRAZAC PO 1.5 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA ELEKTRANE KOJE NISU OBUHVAĆENE OBRASCIMA PO 1.1 DO PO 1.4
 38. OBRAZAC PO 10 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA TRANSPORT NAFTE NAFTOVODIMA
 39. OBRAZAC PO 11 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA TRANSPORT DERIVATA NAFTE PRODUKTOVODIMA
 40. OBRAZAC PO 12 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA SKLADIŠTENJE NAFTE, DERIVATA NAFTE I BIOGORIVA
 41. OBRAZAC PO 13 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA TRGOVINU NAFTOM, DERIVATIMA NAFTE, BIOGORIVIMA I KOMPRIMOVANIM PRIRODNIM GASOM
 42. OBRAZAC PO 14 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA TRGOVINU GORIVIMA VAN STANICA ZA SNABDEVANJE PREVOZNIH SREDSTAVA
 43. OBRAZAC PO 15 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA PUNJENJE POSUDA ZA TEČNI NAFTNI GAS, KOMPRIMOVANI I UTEČNJENI PRIRODNI GAS
 44. OBRAZAC PO 16 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA TRGOVINU MOTORNIM I DRUGIM GORIVIMA NA STANICAMA ZA SNABDEVANJE PREVOZNIH SREDSTAVA
 45. OBRAZAC PO 17 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA TRGOVINU GORIVIMA ZA PLOVILA
 46. OBRAZAC PO 18 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA PROIZVODNJU TOPLOTNE ENERGIJE
 47. OBRAZAC PO 19 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE
 48. OBRAZAC PO 2.1 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA KOMBINOVANU PROIZVODNJU ELEKTRIČNE I TOPLOTNE ENERGIJE - OPŠTI PODACI
 49. OBRAZAC PO 2.2 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA KOMBINOVANU PROIZVODNJU ELEKTRIČNE I TOPLOTNE ENERGIJE - PODACI O GORIVU I EMISIJAMA GASOVA I ČESTICA
 50. OBRAZAC PO 20 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA PROIZVODNJU BIOGORIVA
 51. OBRAZAC PO 21 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA PROIZVODNJU BIOTEČNOSTI
 52. OBRAZAC PO 22 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA NAMEŠAVANJE BIOGORIVA SA GORIVIMA NAFTNOG POREKLA
 53. OBRAZAC PO 23 - NAMEŠAVANJE BIOTEČNOSTI SA GORIVIMA NAFTNOG POREKLA
 54. OBRAZAC PO 24 - PROIZVODNJA VODONIKA
 55. OBRAZAC PO 3.1 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE I UPRAVLJANJE PRENOSNIM SISTEMOM - OPŠTI PODACI
 56. OBRAZAC PO 3.2 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE I UPRAVLJANJE PRENOSNIM SISTEMOM - TRANSFORMATORSKE STANICE, SUMARNO
 57. OBRAZAC PO 3.3 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE I UPRAVLJANJE PRENOSNIM SISTEMOM - ELEKTROENERGETSKI VODOVI, SUMARNO
 58. OBRAZAC PO 3.4 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE I UPRAVLJANJE PRENOSNIM SISTEMOM - TRANSFORMATORSKE STANICE
 59. OBRAZAC PO 3.5 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE I UPRAVLJANJE PRENOSNIM SISTEMOM - NADZEMNI ELEKTROENERGETSKI VODOVI PO NAPONSKIM NIVOIMA
 60. OBRAZAC PO 4.1 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE I UPRAVLJANJE DISTRIBUTIVNIM SISTEMOM - OPŠTI PODACI
 61. OBRAZAC PO 4.2 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE I UPRAVLJANJE DISTRIBUTIVNIM SISTEMOM - PODACI O MESTIMA PREUZIMANJA/ISPORUKE
 62. OBRAZAC PO 4.3 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE I UPRAVLJANJE DISTRIBUTIVNIM SISTEMOM - TRANSFORMATORSKE STANICE, SUMARNO
 63. OBRAZAC PO 4.4 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE I UPRAVLJANJE DISTRIBUTIVNIM SISTEMOM - TRANSFORMATORSKE STANICE h/0.4
 64. OBRAZAC PO 4.5 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE I UPRAVLJANJE DISTRIBUTIVNIM SISTEMOM - TRANSFORMATORSKE STANICE 35/h kV
 65. OBRAZAC PO 4.6 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE I UPRAVLJANJE DISTRIBUTIVNIM SISTEMOM - TRANSFORMATORSKE STANICE 110/h kV
 66. OBRAZAC PO 4.7 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE I UPRAVLJANJE DISTRIBUTIVNIM SISTEMOM - DUŽINA ELEKTROENERGETSKIH VODOVA
 67. OBRAZAC PO 5.1 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE I UPRAVLJANJE ZATVORENIM DISTRIBUTIVNIM SISTEMOM - OPŠTI PODACI
 68. OBRAZAC PO 5.2 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE I UPRAVLJANJE ZATVORENIM DISTRIBUTIVNIM SISTEMOM - PODACI O MESTIMA PREUZIMANJA/ISPORUKE
 69. OBRAZAC PO 5.3 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE I UPRAVLJANJE ZATVORENIM DISTRIBUTIVNIM SISTEMOM - TRANSFORMATORSKE STANICE
 70. OBRAZAC PO 5.4 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE I UPRAVLJANJE ZATVORENIM DISTRIBUTIVNIM SISTEMOM - DUŽINA ELEKTROENERGETSKIH VODOVA
 71. OBRAZAC PO 6 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA TRANSPORT I UPRAVLJANJE TRANSPORTNIM SISTEMOM ZA PRIRODNI GAS
 72. OBRAZAC PO 7 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE SKLADIŠTEM PRIRODNOG GASA
 73. OBRAZAC PO 8 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA DISTRIBUCIJU I UPRAVLJANJE DISTRIBUTIVNIM SISTEMOM ZA PRIRODNI GAS
 74. OBRAZAC PO 9 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA PROIZVODNJU DERIVATA NAFTE
 75. OBRAZAC PO-1 - SKLADIŠTENJE NAFTE, DERIVATA NAFTE I BIOGORIVA ZA SOPSTVENE POTREBE
 76. OBRAZAC PO-2 - SOPSTVENE STANICE ZA SNABDEVANJE SOPSTVENIH PREVOZNIH SREDSTAVA MOTORNIM GORIVIMA
 77. OBRAZAC REMIT R-1 - REGISTRACIONA PRIJAVA ZA REGISTRACIJU UČEŠĆA NA VELEPRODAJNOM TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE I PRIRODNOG GASA U REPUBLICI SRBIJI
 78. OBRAZAC REMIT R-2 - PODACI O REGISTROVANOM UČESNIKU NA VELEPRODAJNOM TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE I PRIRODNOG GASA U REPUBLICI SRBIJI
 79. OBRAZAC REMIT R-3 - PRIJAVA ODLOŽENOG OBJAVLJIVANJA POVLAŠĆENIH INFORMACIJA
 80. OBRAZAC REMIT R-4 - PRIJAVA KORIŠĆENJA IZUZEĆA OD ZABRANE KORIŠĆENJA I OTKRIVANJA POVLAŠĆENIH INFORMACIJA
 81. OBRAZAC REMIT R-5 - PRIJAVA POTENCIJALNE ZLOUPOTREBE/MALVERZACIJE NA VELEPRODAJNOM TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE I PRIRODNOG GASA
 82. OBRAZAC REMIT R-6 - PRIJAVA KORIŠĆENJA IZUZEĆA OD ZABRANE TRGOVINE POVLAŠĆENIM INFORMACIJAMA
 83. OBRAZAC ZA IZVEŠTAJ O ISPUNJAVANJU UDELA BIOGORIVA NA TRŽIŠTU
 84. OPŠTI OBRAZAC O-1 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE/ IZMENU SAGLASNOSTI ZA SKLADIŠTENJE, ODNOSNO SNABDEVANJE ZA SOPSTVENE POTREBE
 85. OPŠTI OBRAZAC OO1 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DELATNOSTI PROPISANIH ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE ENERGETIKA
 86. OPŠTI OBRAZAC OO2 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DELATNOSTI PROIZVODNJA TOPLOTNE ENERGIJE, DISTRIBUCIJA TOPLOTNE ENERGIJE I SNABDEVANJE TOPLOTNOM ENERGIJOM
 87. PODACI O SOPSTVENOJ POTROŠNJI PRIRODNOG GASA U OBJEKTU KRAJNJEG KUPCA PRIKLJUČENOM NA SISTEM ZA TRANSPORT PRIRODNOG GASA I DISTRIBUTIVNI SISTEM PRIRODNOG GASA
 88. POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U OBJEKTU KRAJNJEG KUPCA PRIKLJUČENOM NA DISTRIBUTIVNI SISTEM ELEKTRIČNE ENERGIJE (KATEGORIJA "ŠIROKA POTROŠNJA", GRUPA "DVOTARIFNO MERENJE")
 89. POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U OBJEKTU KRAJNJEG KUPCA PRIKLJUČENOM NA DISTRIBUTIVNI SISTEM ELEKTRIČNE ENERGIJE (KATEGORIJA "ŠIROKA POTROŠNJA", GRUPA "JEDNOTARIFNO MERENJE" I KATEGORIJE "JAVNO OSVETLJENJE")
 90. POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U OBJEKTU KRAJNJEG KUPCA PRIKLJUČENOM NA SISTEM ZA PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE I DISTRIBUTIVNI SISTEM ELEKTRIČNE ENERGIJE (KATEGORIJA "SREDNJI" I "NISKI NAPON")
 91. POTVRDA O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA za obavljanje poslova u objektima za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije
 92. POTVRDA O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU za obavljanje poslova sa opremom pod pritiskom
 93. POTVRDA O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU
 94. PRIJAVA O STICANJU STATUSA OBVEZNIKA SISTEMA ENERGETSKOG MENADŽMENTA ORGANA, ORGANIZACIJE, ORGANIZACIJE ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE, USTANOVE ILI DRUGOG KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
 95. PRIJAVA O STICANJU STATUSA OBVEZNIKA SISTEMA ENERGETSKOG MENADŽMENTA PRIVREDNOG DRUŠTVA ILI JAVNOG PREDUZEĆA
 96. PRIJAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA SA OPREMOM POD PRITISKOM
 97. PRIJAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA TEHNIČKOG RUKOVOĐENJA, RUKOVANJA I ODRŽAVANJA U OBJEKTIMA ZA TRANSPORT, DISTRIBUCIJU I SKLADIŠTENJE PRIRODNOG GASA
 98. PRIJAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA za obavljanje poslova u objektima za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije
 99. PRODAJNA CENA DERIVATA NAFTE, BIOGORIVA, BIOTEČNOSTI, KOMPRIMOVANOG PRIRODNOG GASA, UTEČNJENOG PRIRODNOG GASA I VODONIKA
 100. PRODAJNE CENE DERIVATA NAFTE, BIOGORIVA, KOMPRIMOVANOG PRIRODNOG GASA, UTEČNJENOG PRIRODNOG GASA I VODONIKA
 101. PROIZVODNJA SIROVE NAFTE I PROSEČNA CENA PROIZVODNJE SIROVE NAFTE
 102. UVERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU za obavljanje poslova sa opremom pod pritiskom
 103. ZAHTEV ZA PRISTUP SISTEMU ZA TRANSPORT NAFTE NAFTOVODOM
 104. ZAPISNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA SA OPREMOM POD PRITISKOM
 105. ZAPISNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA TEHNIČKOG RUKOVOĐENJA, RUKOVANJA I ODRŽAVANJA U OBJEKTIMA ZA TRANSPORT, DISTRIBUCIJU I SKLADIŠTENJE PRIRODNOG GASA
 106. ZAPISNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA za obavljanje poslova u objektima za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije