Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print

Nazad na rubriku Poreski postupak i poreska administracija (ZPPPA)


NAPOMENA:
Do okončanja uvođenja elektronskih servisa za sve poreske oblike, odnosno za sve poreske obveznike, poreski obveznici koji su svrstani u velike poreske obveznike u skladu sa zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija, podnose poreske prijave elektronskim putem u skladu sa Pravilnikom o podnošenju poreske prijave elektronskim putem za velike poreske obveznike ("Sl. glasnik RS", br. 18/2012 i 113/2013). Izuzetno, počev od 1. januara 2014. godine ovi poreski obveznici dužni su da za porez na dodatu vrednost i porez po odbitku, osim za porez na dobit pravnih lica, podnose poreske prijave elektronskim putem u skladu sa odredbama Pravilnika o podnošenju poreske prijave elektronskim putem ("Sl. glasnik RS", br. 113/2013).


PRISTUP
Klikom na gornji link otvarate obrazac u PDF formatu, odnosno odgovarajuću veb stranicu.

KAKO POPUNITI OBRAZAC?
Kako bi ste pregledali ili popunili obrazac potrebno je da na Vašem računaru imate instaliran program koji podržava PDF format. Jedan od najpopularnijih je Adobe Reader, koji besplatno možete preuzeti ovde.

KAKO SAČUVATI OBRAZAC?
Ukoliko želite da sačuvate nepopunjen obrazac na Vašem računaru, potrebno je da imate instaliran program koji podržava PDF format.
Ako želite da sačuvate popunjen obrazac, pre nego što ga otvorite i popunite potrebno je da na Vašem računaru imate instaliran program PDF-XChange, koji besplatno možete preuzeti... ovde.

PREDLOZI I SUGESTIJE:
Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili predloge vezano za obrasce ili imate sugestije koje biste dodatne obrasce želeli da vidite na našem veb sajtu, pišete nam na adresu redakcija@paragraf.rs

Nazad na rubriku Poreski postupak i poreska administracija (ZPPPA)