Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Trgovina

Email Print


Kontrola objekata od strane poreskog inspektora koji se predstavlja kao kupac - provokativna kupovina

Redakcija Paragraf Lex

Nepostojanje obaveze davaoce garancije da ima ovlašćeni servis

Redakcija Paragraf Lex

Najznačajniji efekti primene Zakona o platnim uslugama

Redakcija Paragraf Lex

Punovažnost i kontrola potpisa na menici i upotreba ovlašćenja direktnog zaduženja

Redakcija Paragraf Lex

Pravo potrošača na reklamaciju u slučaju posedovanja kopije fiskalnog računa

Redakcija Paragraf Lex

Rok zastarelosti obaveze plaćanja naknade za vode

Mile Orlović

Uslovi za zastupanje u osiguranju

Olivera Labus

Uslovi za prodaju predmeta koje fizičko lice samostalno izrađuje

Redakcija Paragraf Lex

Zakonitost odluka jedinica lokalne samouprave kojima su određene različite cene komunalnih usluga za različite subjekte

Mile Orlović

Pisana forma ugovora o kupoprodaji kao uslov za registraciju vozila

Nevenka Miletić

(Ne)Mogućnost vučenja vozila kome je isteklo važenje registracione nalepnice

Nevenka Miletić

Proizvodnja rakije od strane fizičkog lica za svoje potrebe i proizvodnja rakije od strane fizičkog lica za potrebe stavljanja u promet

Redakcija

Sadržina deklaracije na robi koja predstavlja trgovačku marku

Redakcija

Pravila koja se odnose na prodaju pirotehnike, cigareta i žestokih pića preko interneta

Redakcija

Uslovi za isticanje zastave Republike Srbije ispred sedišta društva

prof. dr Zlatko Stefanović

Cena avio-prevoza i prava putnika prilikom uskraćivanja ukrcavanja u avion

Redakcija

Neizdavanje računa i garantnog lista kod internet kupovine

Redakcija

Online kupovina od stranog ili domaćeg e-trgovca i prava potrošača

Redakcija

Dostavljanje izvoda otvorenih stavki u elektronskom obliku

Redakcija

Vodič kroz elektronsku registraciju osnivanja društva s ograničenom odgovornošću sa primerima

Marija Pajić

Rešavanje reklamacije smanjenjem cene

Redakcija

Zahtev potrošaču da plati, vrati ili čuva proizvod čiju isporuku nije tražio

Redakcija

Zamena inostranih valuta u bankama i menjačnicama

Redakcija

Pravo na privatnost i zaštitu ličnih podataka prema novom Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti

Vebsajt "Otvorena vrata pravosuđa"

NOVINE ZAKONA O TRGOVINI - Akcijska prodaja, sezonsko sniženje i rasprodaja

Redakcija

Podnošenje reklamacije u vezi sa propustima koji su nastupili u vezi sa realizacijom ugovorenog turističkog putovanja

Vera Rovčanin-Orlović

Odgovori na pitanja u vezi sa potpisivanjem otpremnice u elektronskom obliku

Milan Vojvodić

Označavanje robe u maloprodaji QR i bar kodom

Redakcija

Obavezno obeležavanje robe na pijaci mašinski čitljivim kodom

Redakcija