Zastava Bosne i Hercegovine

Obavezno obeležavanje robe na pijaci mašinski čitljivim kodom

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija

Objavljeno: 20.02.2020.Odredbama Zakona o trgovini (dalje: Zakon), uređuju se uslovi i način za obavljanje trgovine na jedinstvenom tržištu Republike Srbije, unapređenje trgovine i zaštita tržišta, zabrana nepoštene tržišne utakmice i nadzor.

Zakonom je propisano da roba pored deklaracije propisane sadržine, mora da bude označena mašinski čitljivom oznakom (GTIN identifikacijom, QR kodom i dr.).

Ukazujemo da saglasno Zakonu, ova obaveza primenjuje se po isteku šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno od 30.1.2020. godine.

Saglasno Zakonu, pijaca je posebna tržišna institucija koja se bavi organizovanjem trgovine na malo, putem uređivanja, održavanja i izdavanja specijalizovanog prostora za obavljanje pijačne prodaje robe, kao i pratećih usluga. Pijačna prodaja obuhvata prodaju robe naročito na tezgama, boksovima ili posebnim prodajnim objektima, i to svežih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, proizvoda domaće radinosti i zanatskih proizvoda, druge robe široke potrošnje, kao i pružanje pratećih usluga. Prodaju na pijaci obavljaju trgovci.

Imajući u vidu napred navedeno, prodaja robe na pijacama jeste trgovina na malo i prema tome, roba mora da bude označena mašinski čitljivom oznakom, odnosno trgovac koji prodaje robu na pijaci nije izuzet od ove imperativne norme.

Ističemo da se radi o novoj dužnosti i nadamo se da će relevantne institucije da sačine uputstva i preporuke kojim će da razjasne nedoumice i praktične probleme u primeni ovog člana.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge