Zastava Bosne i Hercegovine

(Ne)Mogućnost vučenja vozila kome je isteklo važenje registracione nalepnice

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Nevenka Miletić

Objavljeno: 22.01.2016.


Pitanje:

• Da li je dozvoljeno šlepanje teretnog ili putničkog vozila do tehničkog pregleda u slučaju kada je registracija vozila istekla? •

Odgovor:

Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014 i 96/2015 - dr. zakon - dalje: Zakon) propisano je da u saobraćaju na putu mogu da učestvuju samo motorna i priključna vozila za koje je izdata saobraćajna dozvola, registarske tablice i registraciona nalepnica, kao i da vozilo ne sme da učestvuje u saobraćaju na putu nakon isteka registracione nalepnice.

Izuzetno od navedenog pravila, u saobraćaju na putu može da učestvuje registrovano vozilo nakon isteka roka važenja registracione nalepnice radi odlaska na tehnički pregled, opravku, odnosno ispitivanje, ako je označeno tablicama za privremeno označavanje i ako mu je izdata potvrda o njihovom korišćenju. Tablice za privremeno označavanje i potvrdu o njihovom korišćenju izdaje, sa rokom važenja najduže 15 dana, teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova (dalje: MUP), odnosno pravno lice koje dobije ovlašćenje od teritorijalno nadležne organizacione jedinice MUP-a. Vozač kome su izdate registarske tablice za privremeno označavanje i potvrda o njihovom korišćenju, mora na propisan način da označi vozilo tim tablicama, a kod sebe mora da ima potvrdu koju je dužan da pokaže na zahtev ovlašćenog lica, kao i da se kreće relacijom i u vreme označeno u potvrdi.

Prema odredbama Zakona (čl. 70. i član 71. stav 1) motorno vozilo sme da vuče drugo motorno vozilo samo ako ono, zbog neispravnosti ili nedostatka pojedinih delova, ne može samo da se kreće, s tim što je vučenje neispravnog vozila zabranjeno na autoputu i motoputu, osim ukoliko je razlog za vuču nastao za vreme kretanja motornog vozila po autoputu, odnosno motoputu, i to samo do prvog isključenja sa autoputa, odnosno motoputa.

Iz svega navedenog proizilazi da vozilo ne sme da se vuče zbog isteka roka važenja registracione nalepnice, već se za odvoženje vozila na tehnički pregled i produženje važenja registracione nalepnice moraju pribaviti tablice za privremeno označavanje vozila i potvrda o korišćenju tih tablica. Izdavanje tablica za privremeno označavanje vozila i potvrde o njihovom korišćenju uređeno je Zakonom i Pravilnikom o registraciji motornih i priključnih vozila ("Sl. glasnik RS", br. 69/2010, 101/2010, 53/2011, 22/2012, 121/2012, 42/2014, 108/2014, 65/2015 i 95/2015).

 Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge