Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Preduzetnici

Email Print


PORODILJSKO ODSUSTVO PREDUZETNICE: Postupak, uslovi i neophodna dokumentacija za registraciju prekida obavljanja delatnosti i imenovanja poslovođe kod Agencije za privredne registre

Redakcija Paragraf Lex

Sadržina poslovnog imena subjekta koji se bavi ugostiteljstvom

Vesna Mihailović

Primer iz prakse APR kroz odgovore na pitanja, mišljenje nadležnog ministarstva i postupanje nakon njegovog objavljivanja

Marija Pajić

Uslovi za bavljenje delatnošću iznajmljivanja motocikala

Nevenka Miletić

Povraćaj više plaćenog poreza fizičkog lica koje je prestalo da obavlja delatnost kao preduzetnik

Ana Đorđević

Razlika između prevoza tereta za sopstvene potrebe i javnog prevoza tereta

Nevenka Miletić

Prestanak sa radom preduzetnika osuđenog na služenje zatvorske kazne

Marija Pajić

Overa ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života kojim se jednom od potomaka ustupa preduzetnička radnja

Marija Pajić

(Ne)obaveznost izdavanja putnih naloga za putnička i teretna vozila počev od 13.2.2017. godine

Nevenka Miletić

ELEKTRONSKA REGISTRACIJA PREDUZETNIKA - Uslovi za podnošenje e-prijave, kreiranje, podnošenje, izmena, dopuna i odustanak od zahteva

Redakcija Paragraf Lex

Obaveza štampanja fakture i fakture-otpremnice koje su nastale u elektronskom obliku

Redakcija Paragraf Lex

Novi sanitarni uslovi za salone lepote

Redakcija Paragraf Lex

Ustavnost propisivanja obaveznog članstva u Privrednoj komori Srbije

Redakcija Paragraf Lex

Obaveza podnošenja zahteva za paušalno oporezivanje za 2020. godinu za preduzetnike koji su porez na prihod od samostalne delatnosti u 2019. godini plaćali na paušalno utvrđen prihod

Redakcija Paragraf Lex