Zastava Bosne i Hercegovine

Dropshipping

Email Print


Napomena:
 • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
 • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija

Objavljeno: 28.03.2022.


Dropshipping je savremen model elektronske prodaje i u domaćem zakonodavstvu prepoznat je i regulisan Zakonom o trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 52/2019) koji je definisao da:

Dropshipping kao oblik elektronske trgovine predstavlja prodaju robe preko elektronske prodavnice ili preko elektronske platforme, pri čemu se roba isporučuje potrošaču direktno od proizvođača/veletrgovca.

Prodajući robu na ovaj način, dropshipper/prodavac ne dolazi u fizički kontakt sa robom koju prodaje potrošaču, niti ima magacin u kojem skladišti robu namenjenu prodaji. Međutim, moguće je da dropshipper primenjuje kombinovani model poslovanja koji podrazumeva da putem svog webshop-a nudi sopstvenu robu (koja je već u njegovom vlasništvu i nalazi se u njegovom skladištu), ali istovremeno obavlja i dropshipping.

Pojasnićemo dropshipping prodaje kroz primere:

 • Prodavac ima svoju elektronsku prodavnicu (webshop) u kojoj nudi cipele domaćeg proizvođača. U trenutku kada primi porudžbinu potrošača u svom webshop-u, prodavac kontaktira proizvođača koji potvrđuje da li ima na stanju naručene cipele, pakuje ih i šalje na adresu potrošača;
 • Prodavac putem svog webshop-a nudi proizvode, i to: sopstvene proizvode (male kućne aparate, posuđe itd) koji su u vlasništvu prodavca i skladišteni u njegovom magacinu, ali nudi i belu tehniku drugih proizvođača/veletrgovaca (dalje: proizvođač) - frižidere, šporete, mašine za pranje veša, i na taj način ostvaruje uštedu u vezi sa skladištenjem tih proizvoda;
 • Privredni subjekt upravlja elektronskom platformom koja posreduje u kupovini polovnih automobila, motora i električnih bicikala, tj. povezuje prodavce i kupce polovnih vozila. Istovremeno, privredni subjekt u svojstvu prodavca preko elektronske platforme obavlja i dropshipping - npr. prodaje nove rezervne delove za vozila i letnje/zimske gume.

Online prodaja robe od strane privrednog subjekta koji upravlja elektronskom platformom je zakonski dozvoljeno. U skladu sa članom 3. stav 1. tačka 9) Zakona o trgovini elektronska platforma je sredstvo putem kojeg lice koje ima svojstvo pružaoca usluge informacionog društva, u smislu zakona kojim se uređuje elektronska trgovina, pruža uslugu povezivanja stranama koje trguju elektronskim putem. Lice koje upravlja elektronskom platformom može i da obavlja prodaju sopstvene robe/usluge preko te platforme.

Prednosti dropshippinga iz ugla dropshippera


Dropshipping u najvećoj meri predstavlja model elektronskog poslovanja putem sopstvenog webshop-a, a čija suština jeste poslovanje bez zaliha, lagera, skladištenja robe i magacina. Kako ne zahteva velika početna ulaganja, troškove skladištenja i manipulacije robom, troškove kadrovskih i tehničkih kapaciteta, dropshipping model je najčešće izbor novih e-prodavaca, pre svega preduzetnika koji započinju elektronsku prodaju. Suštinu poslovanja čini umrežavanje i dobra poslovna saradnja sa proizvođačima čiji su proizvodi/brendovi atraktivni za potrošače.

Dropshipping operativno funkcioniše na sledeći način: Prodavac razvija svoj webshop i umrežava se sa proizvođačima. Kada primi porudžbinu potrošača, prodavac je prosleđuje proizvođaču koji potvrđuje da li raspolaže količinom naručenog proizvoda. U ugovorenom roku, proizvođač pakuje naručeni proizvod i u vidu pošiljke predaje kuriru radi dostave potrošaču. Naručeni proizvod fizički ne dolazi u posed prodavca, iako je on prodavac robe prema potrošaču.

Primamljivost i zainteresovanost za ovaj model elektronske prodaje ogleda se u maloprodajnoj marži, a sam model je onoliko uspešan, koliko uspeva da privuče potrošače. Na intenzitet dropshipping prometa direktno utiče primamljivost ponude, kao i efekat digitalnog marketinga. Iz toga razloga, značajno je ponuditi atraktivne, specifične artikle namenjene specifičnim tržišnim segmentima (nišama). Kako je analiza tržišne niše ključ za uspeh, važno je fokusirati se na pod-niše, manje tržišne segmente, uže specijalnosti, radi lakšeg definisanja ciljne grupe i privlačenja potrošača.

Ono što se može okarakterisati kao slabost ovog modela jeste činjenica da nepredviđene fluktuacije nabavnih cena i logističkih usluga mogu drastično uticati na profitabilnost dropshipping-a.

Prednosti dropshipping modela prodaje iz ugla proizvođača


Proizvođači čiji je fokus usmeren na dizajn i kreiranje proizvoda imaju benefite od elektronske prodaje preko dropshippera. Posmatrajući njihov ugao poslovanja, ovakav model prodaje suštinski predstavlja prodaju preko tuđeg webshop-a, gde proizvođač de facto delimično ili u celosti "autsorsuje" prodajne aktivnosti i zakonske obaveze prema potrošačima kao krajnjim korisnicima njihovih proizvoda.

Dropshipping iz tog razloga može biti optimalan, zanimljiv i pristupačan model poslovanja za mlade kompanije, koje još nemaju adekvatne resurse za pokretanje sopstvenog webshop-a ali su svesne značaja prodaje kroz digitalne kanale radi širenja prodaje i rasta prometa. Kroz saradnju sa dropshipperom, kompanija (proizvođač) ima pristup digitalnom kanalu prodaje, bez investiranja u tehničke i kadrovske resurse i podizanje sopstvenog webshop-a.

Uspostavljanje poslovnog odnosa dropshippera sa proizvođačem (B2B)


Ključno u obavljanju dropshipping prodaje jeste uspostavljanje dugoročnog poslovnog odnosa sa proizvođačem (jednim ili više njih). Poslovni odnos se uspostavlja okvirnim ugovorom o kupoprodaji robe (dalje: Okvirni ugovor) koji definiše prava i obaveze proizvođača (u svojstvu prodavca) i dropshippera (u svojstvu kupca) koji robu nabavlja radi njene prodaje krajnjim potrošačima.

Okvirni ugovor u praksi najčešće definiše sledeće elemente saradnje:

 • komercijalne uslove u odnosu na planirani promet,
 • godišnje ciljeve, bonusne skale, rabate,
 • uslove kupoprodaje prema veleprodajnom cenovniku koji je sastavni deo okvirnog ugovora,
 • uslove, rokove i obezbeđenje plaćanja,
 • postupak naručivanja i prihvata narudžbina,
 • obavezu prodavca da u ugovorenom roku potvrdi da (ne)raspolaže naručenom količinom robe,
 • rok za pripremu/pakovanje robe u magacinu i predaju spakovane robe (pošiljke) kuriru koji pošiljku preuzima radi isporuke potrošaču,
 • prelazak rizika,
 • rok za otklanjanje eventualnih propusta u dokumentaciji ili računovodstvenim ispravama, kao i ostala pitanja od značaja za realizaciju kupoprodaje,
 • klauzulu da je za određene kategorije proizvoda moguće dogovoriti posebne uslove kupoprodaje, zaključenjem posebnog ugovora, za posebne prodajne programe.

Posebno je važno ugovoriti to da se narudžbina koju kupac (dropshipper) dostavlja prodavcu (proizvođaču) smatra prihvaćenom kada kupac primi obaveštenje prodavca o prihvatanju narudžbine, kao i da se prijemom obaveštenja smatra da je zaključen pojedinačni kupoprodajni ugovor. U okviru obaveštenja koje šalje kupcu u ugovorenom roku, prodavac odobrava odnosno potvrđuje naručenu količinu i vreme isporuke naručenih proizvoda.

Kada je reč o ceni naručenih proizvoda, cena proizvoda je cena koju odredi prodavac, a koja je važeća na datum slanja obaveštenja o prihvatanju narudžbine. Ukoliko nije drugačije ugovoreno, prodavac prodaje proizvode po cenama prema važećem cenovniku koji je sastavni deo okvirnog ugovora.

U cilju organizovanja prodajnih pogodnosti za potrošače na zakonom propisan način (akcija, sniženje, rasprodaja itd), može se ugovoriti da kupac (dropshipper) može da zatraži od prodavca (proizvođača) da mu dostavi lager na zahtevani datum, a kako bi mogle da se organizuju i sprovedu odgovarajuće prodajne aktivnosti. Na primer, sprovodi se prodajni podsticaj u vidu davanja poklona potrošaču uz kupljeni proizvod.

Što se isporuke tiče, koja je izuzetno važan segment u obavljanju elektronske prodaje, važno je ugovoriti rokove za pripremu robe i njenu predaju kuriru od strane prodavca (proizvođača), kao i pravo kupca (dropshippera) da pojedinačni kupoprodajni ugovor otkaže u slučaju da prodavac (proizvođač) u ugovorenom roku putem obaveštenja ne potvrdi da ima robu na stanju, kao i ukoliko u ugovorenom roku ne pripremi robu radi preuzimanja od strane kurira.

Sledeće važno pitanje koje je potrebno posebno regulisati jeste rešavanje potrošačkih reklamacija. Naime, značajno je definisati proceduru koja obuhvata pitanja kao što su:

 • lokacija na koju se šalju reklamirani uređaji - da li je to magacin proizvođača, lokacija ovlašćenog servisera ili sedište dropshippera, a radi dijagnostikovanja nastalog kvara, kao i
 • rokove za postupanje svih učesnika u lancu, sa posebnim osvrtom na
 • zakonski rok od osam dana u kojem je dropshipper dužan da odgovori na reklamaciju potrošača i da je u propisanom roku reši (ukoliko je reklamaciju prihvatio kao osnovanu, rok za rešavanje reklamacije iznosi 15 dana od dana izjavljivanja reklamacije, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj).

Takođe, važno je detaljno ugovoriti na koji način će se raditi zamena reklamiranih uređaja, popravka i sl, imajući u vidu da dropshipper odgovara potrošaču za saobraznost u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 88/2021) - B2C, dok proizvođač odgovara dropshipperu za materijalne nedostatke prodate stvari u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93, "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja i "Sl. glasnik RS", br. 18/2020) (B2B). Imajući u vidu navedeno, značajno je ugovoriti da će proizvođač za prodatu robu obezbediti ispunjavanje svih potrošačkih prava i drugih prava kupaca/potrošača po osnovu datih zakonskih i ugovornih garancija, saobraznosti robe, a sve u skladu sa propisima koji regulišu zaštitu potrošačkih prava i prava potrošača, kao i da će obezbediti mogućnost servisa i dostupnost rezervnih delova za robu ukoliko je primenjivo.

Kako ne postoji zakonska obaveza snabdevanja tržišta rezervnim delovima, ugovaranje ovakve odredbe je smisleno ukoliko proizvođač proizvodi i prodaje npr. tehničku robu (frižidere, veš mašine, mašine za pranje posuđa i sl) i rezervne delove.

Saradnja sa kurirskom službom


Uspostavljanje dobrog poslovnog odnosa je neophodno ne samo sa proizvođačem već i sa kurirskom službom. Posebno treba obratiti pažnju na izbor kurirske službe kao značajnog partnera u obavljanju elektronske prodaje. Naime, činjenica je da potrošač ne dolazi u fizički kontakt sa dropshipperom, već sa kurirom, te svaki propust u okviru isporuke proizvoda se direktno odražava na dropshippera u kontekstu negativnog iskustva potrošača. Iz tog razloga, veoma je bitno izborom profesionalne kurirske službe obezbediti brzu i efikasnu isporuku, a rizik izgubljenih i oštećenih pošiljki svesti na minimum.

Značajno je ugovoriti da je obaveza kurira da isporuku izvrši na kućnom pragu potrošača, imajući u vidu da se nedostavljanje pošiljke na kućnom pragu potrošača, kao i pozivanje potrošača da izađe ispred svog stana/kuće radi preuzimanja pošiljke na smatra urednom dostavom u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača (član 45. stav 5). Takođe, važno je uspostaviti saradnju sa kurirskom službom koja omogućava potrošačima različite modele dostave: dostava na adresu potrošača, dostava na paketomat itd, a kako bi se potrošačima omogućilo da odaberu način dostave koji je za njih najkomforniji.

Zakonske obaveze dropshippera kao prodavca robe u elektronskoj maloprodaji i prava potrošača (B2C)

Prema potrošačima, dropshipper se nalazi u svojstvu prodavca robe i preuzima sve obaveze iz zakona koji uređuju elektronsku maloprodaju - Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o trgovini, Zakon o elektronskoj trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 95/2013 i 52/2019), Zakon o oglašavanju ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016 i 52/2019 - dr. zakon). Ove obaveze podrazumevaju pre svega: predugovorno informisanje potrošača, izdavanje računa za prodatu robu, predaja potrošaču određenih dokumenata uz prodatu robu (obrazac za odustanak od kupovine, predugovorno obaveštenje itd), odgovornost za saobraznost robe u periodu od dve godine od kupovine, obavezu rešavanja reklamacija i vođenje knjige reklamacija, povraćaj sredstava potrošaču u slučaju odustanka od internet kupovine, vođenje KEP knjige itd.

Online kupovina robe od dropshippera se može analizirati kroz tri faze, kroz koje se detaljno prikazuju obaveze prodavca (dropshippera) i prava potrošača:

Faza I - Predugovorno informisanje potrošača


Pre obavljanja kupovine, prodavac je u obavezi da učini dostupnim potrošaču sve informacije neophodne za donošenje odluke o kupovini, koje su propisane Zakonom o zaštiti potrošača, a koje obuhvataju sledeće:

 • naziv trgovca, matični broj, adresa sedišta,
 • opis proizvoda, karakteristike, cena proizvoda,
 • deklaracija proizvoda (pristup podacima se može omogućiti putem linka ili QR koda),
 • način isporuke, rok isporuke i troškovi isporuke (zakonski rok za isporuku je 30 dana, ali je značajno obezbediti kraći rok isporuke u internet prodaji),
 • načini plaćanja (pouzećem, platnim karticama na sajtu, ebanking itd),
 • pravo na odustanak od kupovine u roku od 14 dana od dana isporuke robe (međutim, ukoliko ponuda trgovca obuhvata proizvode koji su obuhvaćeni izuzecima od prava na odustanak, potrebno je informisati potrošača da za tu kategoriju proizvoda nema pravo da odustane od kupovine),
 • ostale važne informacije (odgovornost za saobraznost robe, rešavanje reklamacija, mogućnost vansudskog rešavanja potrošačkog spora u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača).

Predugovorne informacije treba da budu istaknute u webshop-u dropshippera/prodavca, pored samog proizvoda (opis, cena, deklaracija na srpskom jeziku) kao i u dokumentu "Predugovorno obaveštenje/opšti uslovi kupovine", u okviru kojeg se mogu naći informacije propisane zakonom (način rešavanja reklamacija, odgovornost za saobraznost, načini isporuke, uslovi besplatne dostave ako postoje i sl), a na koje se klikom potrošač saglašava u postupku naručivanja proizvoda. Takođe, potrebno je da prodavac objavi i politiku privatnosti - dokument sačinjen u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), koji takođe u procesu kupovine potrošač klikom prihvata.

Zakonski imperativ je da pored proizvoda koji se nudi preko interneta, bude istaknuta deklaracija koja sadrži sve podatke propisane Zakonom o trgovini. Ukoliko je predmet prodaje, garderoba, obuća ili tehnička roba (frižideri, veš mašine, šporeti) tada se u okviru deklaracije navode i podaci definisani posebnim propisima koji uređuju deklarisanje tekstilnih proizvoda ili obuće, odnosno označavanje i energetsku efikasnost frižidera, veš mašina i šporeta.

Pravilo je da se cene ističu u dinarima, ali je izuzetno dozvoljeno i isticanje cena u stranoj valuti ukoliko je ponuda dropshippera usmerena na strana tržišta i ukoliko isporuku vrši u inostranstvo. Izuzetno, dozvoljeno je isticanje cene u stranoj valuti ukoliko je u pitanju prodaja vozila ili kupoprodaje softvera i drugih digitalnih proizvoda na internetu koji se isporučuju isključivo putem telekomunikacionih, digitalnih ili informaciono-tehnoloških uređaja, pod uslovom da se plaćanje vrši korišćenjem platne kartice ili elektronskog novca preko pružaoca platnih usluga sa sedištem u Republici Srbiji.

Faza II - Kupovina


Potrošač stavlja proizvode uvirtuelnu korpui bira način plaćanja u odnosu na ponuđene načine plaćanja. Dropshipper obrađuje porudžbinu, proverava sa proizvođačem raspoloživost naručenog proizvoda i potvrđuje porudžbinu potrošaču. U momentu kada naručeni proizvod izlazi iz magacina proizvođača, za dropshippera/prodavca nastaje promet i to je trenutak kada potrošaču dropshipper/prodavac izdaje račun. Štampanje računa dropshippera i stavljanje u kutiju zajedno sa proizvodom nije primenljivo rešenje, imajući u vidu da paket izlazi iz magacina proizvođača. Imajući to u vidu, račun se može dostaviti potrošaču elektronskim putem na email.

Za dropshippera/prodavca nastaje promet danom otpočinjanja slanja ili prevoza dobara nezavisno od toga što se isporuka ne vrši iz njegovog magacina, već iz magacina proizvođača i nezavisno od toga kada je porudžbina potrošača primljena. Iz tog razloga, za dropshippera/prodavca je od suštinske važnosti da od proizvođača obezbedi informaciju kada je započeta isporuka i s tim u vezi da obezbedi prateću dokumentaciju ka potrošaču (račun, predugovorno obaveštenje, obrazac za odustanak, kao i ugovor o prodaji robe putem interneta - iako ne postoji obaveza sačinjavanja ugovora o prodaji robe u sačinjavanju u pisanoj/elektronskoj formi, neretko se i to čini u praksi).

Sa aspekta poreskih propisa (PDV), bez obzira što roba ne ulazi u magacin dropshippera/prodavca, reč je o dva prometa:

 • promet koji proizvođač vrši dropshipperu/prodavcu;
 • promet koji dropshipper/prodavac vrši potrošaču (u svoje ime i za svoj račun).

Počev od 1.5.2022. godine dropshipper/prodavac je u obavezi da za robu prodatu preko interneta potrošačima izdaje fiskalne račune. Ukoliko dropshipper/prodavac obavlja isključivo online prodaju, fiskalne račune potrošačima izdaje u elektronskoj formi. Međutim, ukoliko je u pitanju omnichannel prodavac (obavlja online + offline prodaju), račun može izdati elektronskim putem uz saglasnost potrošača.

Saglasnost može dobiti kroz predugovorno obaveštenje/uslove kupovine, na koje se potrošač klikom saglašava u procesu kupovine (član 13. Pravilnika o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnih računa - "Sl. glasnik RS", br. 31/2021, 99/2021 i 10/2022).

Faza III - Postprodajne obaveze prodavca


U roku od 14 dana od dana isporuke proizvoda potrošaču, potrošač se može obratiti prodavcu zahtevom za odustanak od kupovine i kupljeni proizvod vrati. Obaveza je prodavca da o zahtevu potrošača odluči, da li je osnovan ili nije. Primera radi, ako je vraćeni proizvod uništen ili korišćen na način da se ne može vratiti u prodaju, prodavac može odbiti zahtev potrošača. Naime, prema Zakonu o zaštiti potrošača potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

Ukoliko je zahtev potrošača osnovan, obaveza je prodavca da u roku od 14 dana od dana kada je primio zahtev za odustanak, izvrši povraćaj sredstava potrošaču, uključujući trošak isporuke (maloprodajnu vrednost proizvoda + troškove isporuke).

U postprodajnom periodu, potrošači se mogu obraćati dropshipperu/prodavcu reklamacijama, a prodavac je dužan da ih rešava na propisan način i u zakonskom roku, kao i da vodi Evidenciju reklamacija (knjiga reklamacija). Kada je u pitanju odgovornost dropshippera/prodavca za saobraznost u trajanju od dve godine od dana isporuke robe potrošaču, važno je prema potrošačima uspostaviti jasnu reklamacionu proceduru, na primer na koju adresu se vraća reklamirani proizvod itd.

Obaveza je prodavca da na reklamaciju odgovori u roku od osam dana od dana izjavljivanja, kao i ukoliko je prihvata kao osnovanu da je reši u roku od 15 dana od dana izjavljivanja (30 dana za tehničku robu i nameštaj).

Reklamacija može biti rešena opravkom, zamenom, sniženjem cene ili raskidom ugovora i povraćajem novca potrošaču, u zavisnosti od zahteva potrošača i dogovora postignutog između potrošača i prodavca. Nakon isteka dvogodišnjeg perioda odgovornosti za saobraznost, potrošači se za ostvarivanje prava po osnovu garancije (ako su dobili garantni list za kupljeni proizvod) obraćaju davaocu garancije (proizvođaču).

Počev od 1.5.2022. godine, obaveza je dropshippera/prodavca da prilikom povraćaja sredstava potrošaču, npr. u slučaju prihvaćene reklamacije koju rešava povraćajem novca ili prihvaćenog zahteva za odustanak od kupovine, izdaje fiskalni račun tip transakcije refundacija koji se poziva na fiskalni račun izdat prilikom prodaje (tip transakcije prodaja).

Popusti i sniženja za potrošače


Dropshipper/prodavac može da organizuje prodajne podsticaje za potrošače (akcije, sniženja, popusti i sl). Način organizovanja, oglašavanja i uslovi pojedinih prodajnih podsticaja definisani su Zakonom o trgovini (čl. 36. do 38). Potrebno je da o konkretnom prodajnom podsticaju, npr. rasprodaja, prodavac sačini odluku o sprovođenju rasprodaje.

KEP knjiga


Imajući u vidu da je dropshipper prodavac robe u maloprodaji, potrebno je da vodi evidenciju prometa, kao i svi trgovci na malo, a u skladu sa Zakonom o trgovini i Pravilnikom o evidenciji prometa ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015 i 44/2018 - dr. zakon).Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

 • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
 • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge