Zastava Bosne i Hercegovine

Uslovi za isticanje zastave Republike Srbije ispred sedišta društva

Email Print


Napomena:
 • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
 • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija Paragraf Lex

Objavljeno: 05.01.2015.Pitanje:

 • Da li i pod kojim uslovima privredno društvo može isticati ispred svog sedišta ili svojih proizvodnih pogona zastavu RS (da li mu je potrebna prethodna saglasnost) samostalno ili zajedno sa zastavom sa svojim logom?


Odgovor:

Propis koji uređuje upotrebu zastave je Zakon o izgledu i upotrebi grba, zastave i himne republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009).

U odnosu na sâm pojam zastave, prema ovom zakonu razlikuju se državna zastava i narodna zastava. Obe zastave su zastave RS, ali ne izgledaju isto. Državna zastava jeste horizontalna trobojka sa poljima istih visina, odozgo na dole: crvena, plava i bela, a preko svega je, centra pomerenog ka jarbolu za 1/7 ukupne dužine zastave - Mali grb. Za razliku od državne zastave, narodna zastava jeste horizontalna trobojka sa poljima istih visina, odozgo na dole: crvena, plava i bela. Primetno je da kod narodne zastave izostaje Mali grb. Inače, obe zastave imaju iste srazmere: 3:2 (dužina prema visini). Najveći broj normi ovog zakona podjednako se odnosi na obe zastave i tada se u tekstu Zakona koristi izraz "zastava RS" koji će sa istim značenjem biti korišćen i u ovom tekstu.

Bilo da je reč o državnoj zastavi ili o narodnoj zastavi, odredbe navedenog zakona se ne razlikuju bitno kada je reč o upotrebi ovih zastava u situacijama koje nisu uređene specijalnim normama. To su sve one situacije koje Zakon pominje pod nazivom "ostali slučajevi isticanja". Prema članu 24. stav 1. tačka 3) Zakona, državna zastava se može isticati i u drugim slučajevima koji nisu eksplicitno uređeni zakonom, pod uslovom da upotreba zastave nije u suprotnosti sa tim ili nekim drugim zakonom. I u odnosu na narodnu zastavu, član 29. stav 1. tačka 2) Zakona predviđa da se narodna zastava može isticati, kao i državna zastava, i u drugim slučajevima koji nisu eksplicitno uređeni zakonom, pod uslovom da upotreba zastave nije u suprotnosti sa tim ili nekim drugim zakonom. Obe odredbe time upućuju na primenu pravila da je isticanje državne ili narodne zastave dozvoljeno, pod uslovom da samo isticanje ili način isticanja nisu u suprotnosti sa zakonom. Suprotnost sa zakonom može postojati zbog toga što zastava nije istaknuta u skladu sa pravilima o isticanju ili zbog toga što je istaknuta suprotno zabranama koje zakon propisuje.

Kada je reč o pravilima o isticanju zastave RS sa drugim zastavama, to je dozvoljeno i takvo isticanje uređuje član 30. Zakona koji uređuje položaj zastave RS u odnosu na druge zastave prema sledećim pravilima:

 • - Ako se zastava RS ističe u krugu sa drugim zastavama - zastava RS mora biti u centru kruga, i to tako da se jasno vidi.
 • - Ako se zastava RS ističe u polukrugu - zastava RS mora biti u temenu polukruga.
 • - Ako su zastave poređane u kolonu - zastava RS mora biti na čelu kolone.
 • - Ako su zastave poređane u vrstu - zastava RS mora biti na čelu vrste što podrazumeva prvo mesto u vrsti sa leve strane, gledano spreda.
 • - Ako su zastave poređane u grupu - zastava RS mora biti na čelu grupe.
 • - Ako se zastava RS ističe na koplju sa drugom zastavom, zavisno od načina isticanja pravila su sledeća:


 • Ako se koplje zastave Republike Srbije ukršta sa kopljem druge zastave, koplje zastave Republike Srbije mora biti postavljeno ispred koplja te zastave, spreda gledano.
 • Ako se zastava Republike Srbije ističe zajedno sa dve druge zastave, zastava Republike Srbije nalazi se u sredini.
 • Ako se zastava Republike Srbije ističe pored neke druge zastave, ona se uvek nalazi s leve strane, spreda gledano. Izuzetno, zastava Republike Srbije nalazi se na desnoj strani, spreda gledano, od zastave strane države ili međunarodne organizacije ako se ta zastava ističe u Republici Srbiji prilikom zvanične posete ovlašćenog predstavnika strane države ili međunarodne organizacije.


U pogledu vremena isticanja, Zakon u članu 32. određuje i vreme kada zastava RS može biti istaknuta. Prema ovim odredbama zastava RS se ističe dok traje obdanica (od izlaska do zalaska sunca). Po noći i za vreme nepovoljnih atmosferskih prilika zastava se ne ističe. Izuzetno, zastava se može isticati i noću pod uslovom da je na odgovarajući način osvetljena.

Zakon sadrži i određene zabrane u pogledu načina isticanja. Prema članu 33. Zakona, zastava RS ne sme biti istaknuta tako da dodiruje tle, niti kao podloga, podmetač, prostirka, zavesa ili draperija. Zastavom se ne mogu prekrivati vozila ili drugi predmeti, niti se mogu ukrašavati konferencijski stolovi ili govornice, osim u formi stone zastavice.

Kada se imaju u vidu sva ova pravila, iz njih proizlazi da privredno društvo ima pravo da istakne zastavu RS uz svoju zastavu, vodeći računa o položaju ovih zastava u skladu sa članom 30. Zakona, vodeći računa o vremenu isticanja, u skladu sa članom 32. i vodeći računa da sâm način isticanja ne bude u suprotnosti sa članom 33. Zakona. Ako su ovi uslovi zadovoljeni, privrednom društvu nije potrebna saglasnost (odobrenje) bilo kog organa za isticanje zastave RS, bilo da je reč o isticanju državne zastave ili narodne zastave.

 Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

 • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
 • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge