Zastava Bosne i Hercegovine

Parnični postupak

Email Print


Pravobranilaštvo kao zakonski zastupnik jedinice lokalne samouprave

Redakcija

Presuda zbog izostanka po novom Zakonu o parničnom postupku

Sanja Sremčev

Vremenski okvir za sprovođenje postupka po novom Zakonu o parničnom postupku

Sanja Sremčev

Tužba zbog smetanja državine

Monika Pap

Troškovi parničnog postupka

Nenad Cvjetićanin

Postupak u sporovima male vrednosti

Biljana Vujičić

Postupak u parnicama zbog smetanja državine

Monika Pap

Dostavljanje u parničnom postupku

Nenad Cvjetićanin