Zastava Bosne i Hercegovine

Zdravstvena zaštita

Email Print


Prodaja lekova dostavljanjem na kućnu adresu kupaca

Redakcija, Jelica Radulović

Uslovi za osnivanje apotekarske ustanove od strane fizičkog lica

Redakcija, Jelica Radulović

Obaveze preduzetnika - osnivača privatne prakse povodom rada registra zdravstvenih ustanova i Jedinstvenu evidenciju subjekata u zdravstvu

Redakcija

Naziv organizacione jedinice apotekarske ustanove u skladu sa novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti

Redakcija, Jelica Radulović

Povezivanje bolovanja u pogledu osnova, visine i isplatioca naknade zarade

Redakcija

Primena Zakona o presađivanju ljudskih organa

Redakcija

Obaveza vakcinacije dece

Redakcija

Rok važenja uputa izabranog lekara

Dušan Rajaković

Kršenje prava pacijenta na obaveštenje i uvid u troškove lečenja

Ivan Petrović

Isticanje cenovnika stomatoloških usluga u zdravstvenim ustanovama

Ivan Petrović

Ovlašćenje savetnika pacijenata da traži izjašnjavanje stručnih organa zdravstvene ustanove

Ivan Petrović

Povreda prava na kvalitet pružanja zdravstvene usluge

Ivan Petrović

Obaveza lekara opšte prakse da sledi uputstva lekara specijaliste

Ivan Petrović

Privremena zamena izabranog lekara

Ivan Petrović

Pravo pacijenta na dobijanje obaveštenja i informacija o svom zdravstvenom stanju

Dušan Rajaković

Stacionarno lečenje deteta radi preduzimanja hirurške intervencije

Dušan Rajaković

Da li ostvarujem prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja danom stupanja u radni odnos ili je neophodno da sam u proteklom periodu bio osiguran?

Vera Paripović

Da li imam pravo na zdravstvenu uslugu izvan mesta u kome živim?

Dušan Rajaković

Kao stranac u Srbiji koju vrstu zdravstvene zaštite mogu da dobijem?

Dušan Rajaković

Osoblje bolnice u kojoj se lečim je veoma neljubazno. Šta mogu da uradim da bi sprečila takvo ponašanje?

Dušan Rajaković

Iako sam zakazala dva meseca ranije, ni to nije značilo da će pregled biti obavljen na vreme. Da li postoji rok, u kome je zdravstvena ustanova dužna da mi omogući pregled?

Dušan Rajaković

Kome da se obratim za propisivanje štaka?

Dušan Rajaković

As a foreigner in Serbia which kind of health care can I get?

Dušan Rajaković

Da li su dobrovoljni davaoci krvi u obavezi da plaćaju participaciju za zdravstvene usluge i lekove?

Vera Paripović