Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Krivično i prekršajno pravo

Email Print


Neovlašćeno držanje opojnih droga

Gordana Krstić

Krivična prijava

Ana Klipa

Naknada štete neosnovano osuđenih i neosnovano lišenih slobode

Mirjana Mihajlović

Nedavanje izdržavanja

Gordana Krstić

Način odbrane u prekršajnom postupku

Sanja Sremčev

Institut odlaganja krivičnog gonjenja

Nikola Pantelić

Oštećeni kao supsidijarni tužilac

Smiljka Jevtović

Rehabilitacija osuđenih u krivičnom postupku

Redakcija Paragraf Lex

Sitna krađa

Smiljka Jevtović

Sporazum o priznanju krivice

Nikola Pantelić

Zastarelost u krivičnom postupku

Smiljka Jevtović

Kućni zatvor i kućni pritvor

Bojana Radivojević

Prekršajni nalog

Slobodan Marinković

Prekršajna odgovornost vozača koji upravlja vozilom za vreme trajanja mere zabrane upravljanja vozilom

dr Mirjana Šušnjara

Dogovor o trajanju zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom sporazumom o priznanju prekršaja

dr Mirjana Šušnjara

Izdavanje prekršajnog naloga u situaciji kada ima više počinilaca

dr Mirjana Šušnjara

Obaveštenje komunalne policije da predstoji prekšajni nalog vlasniku vozila zbog postupanja suprotno odluci Grada Beograda

dr Mirjana Šušnjara

Pobijanje prekršajnog naloga

dr Mirjana Šušnjara

KRIVIČNA DELA IZVRŠENA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA: Struktura dela i položaj izvršioca

Nikola Pantelić

NAJKARAKTERISTIČNIJE SITUACIJE U VEZI SA LIŠENJEM I OGRANIČENJEM SLOBODE OD STRANE POLICIJE - Lišenje slobode

Nikola Pantelić

NAJKARAKTERISTIČNIJE SITUACIJE U VEZI SA LIŠENJEM I OGRANIČENJEM SLOBODE OD STRANE POLICIJE - Ograničenje slobode i dovođenje

Nikola Pantelić

NAJKARAKTERISTIČNIJE SITUACIJE U VEZI SA LIŠENJEM I OGRANIČENJEM SLOBODE OD STRANE POLICIJE - Zadržavanje i pritvor

Nikola Pantelić

Odgovornost pravnih lica, odgovornih lica u pravnom licu i zaposlenih za saobraćajne prekršaje

Mirjana Šušnjara

Pretres lica od strane policijskih službenika

Redakcija, Nikola Pantelić

Nadležnost policije za kontrolu saobraćaja na putevima

Nevenka Miletić

Uvođenje kazne doživotnog zatvora i druge izmene u Krivičnom Zakoniku

Redakcija

Propisana kazna za prekoračenje brzine van naseljenog mesta i mogućnost zaključenja sporazuma o priznanju prekršaja

Mirjana Šušnjara

Osuda umrlog lica i pravo na pravično suđenje

Redakcija, Slavoljub Carić