Zastava Bosne i Hercegovine

Postupak zamene bitkoina za dinare

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Dušan Romčević

Objavljeno: 02.04.2021.Pravna i fizička lica mogu da raspolažu svojom digitalnom imovinom na koji god način odaberu, što znači da mogu da prodaju bitkoine u bilo kom trenutku, odnosno da mogu da ih razmene za drugu imovinu bez neke posebne procedure.

U praksi će se najčešće dešavati da se bitkoini menjaju za dinare kod ovlašćenih pružalaca usluga povezanih s digitalnom imovinom. Ti pružaoci usluga već posluju, a od jula 2021. godine će morati da imaju i dozvolu.

Izuzetno, ukoliko bi neko lice redovno (npr. svakodnevno) razmenjivalo bitkoine imalo bi smisla razmotriti da li mu za to treba posebna dozvola, u smislu da bi eventualno moglo da se smatra da to pravno lice obavlja delatnost zamene digitalne imovine za novac. Ovo će zavisiti od okolnosti konkretnog slučaja.

U praksi će za postupak zamene najčešće biti potrebno između jednog i tri dana, u zavisnosti od metoda prodaje bitkoina, kao i od količine bitkoina koja se prodaje.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge