Zastava Bosne i Hercegovine

Obaveza trgovca koji obavlja daljinsku trgovinu da promet robe evidentira kroz KEP knjigu

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija

Objavljeno: 25.8.2021.


Odredbama Zakona o zaštiti potrošača u cilju zaštite položaja potrošača ovim zakonom uređuju se prava i obaveze potrošača, instrumenti i načini zaštite prava potrošača, informisanje i unapređenje znanja potrošača o njihovim pravima i načinima zaštite prava, prava i obaveze udruženja i saveza čija je oblast delovanja ostvarivanje ciljeva zaštite potrošača, vansudsko rešavanja potrošačkih sporova, prava i obaveze državnih organa u oblasti zaštite potrošača i druga pitanja od značaja za položaj i zaštitu potrošača.

U skladu sa odredbom člana 12. stav 1. ovog zakona, trgovac je dužan da za kupljenu robu ili uslugu potrošaču izda račun. Račun iz stava 1. ovog člana naročito sadrži:

1)  naziv ili poslovno ime, adresu i podatke koji su značajni za utvrđivanje identiteta trgovca;

2)  podatke o prodatoj robi ili pruženoj usluzi;

3)  prodajnu cenu;

4)  datum izdavanja računa;

5)  specifikaciju prodajne cene iz člana 76. stav 3. ovog zakona (pružanje usluga).

Dodajemo da još uvek u skladu sa odredbama Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase za delatnost iz grupe 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta, ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase, ali ističemo da će od 1.1.2022. godine, saglasno Uredbi o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja trgovci na malo koji prodaju robu preko interneta biti u obavezi da evidentiraju promet preko fiskalnog uređaja i izdaju fiskalne račune.

Što se tiče evidentiranja ostvarenog prometa u daljinskoj (elektronskoj) trgovini, ukazujemo da je saglasno odredbi člana 30. Zakona o trgovini trgovac dužan da vodi evidenciju prometa, a za daljinsku trgovinu evidencija se vodi na nivou celokupne daljinske trgovine tog trgovca na tržištu Republike Srbije ili posebno za pojedine organizacione celine u skladu sa prethodno donetom odlukom trgovca. Ukazujemo da evidencija prometa robe obuhvata podatke o nabavci, prodaji i prodajnoj ceni robe.

Pravilnikom o evidenciji prometa uređuje se sadržina, oblik, način vođenja i mesto čuvanja evidencije prometa robe.

Saglasno odredbi člana 2. tačka 1) ovog pravilnika, evidenciju prometa vode pravna lica i preduzetnici koji obavljaju trgovinu na malo. Ukazujemo da Knjiga evidencije prometa (obrazac KEP) je deo evidencije prometa koja je propisana ovim pravilnikom, te s tim u vezi trgovac koji obavlja daljinsku trgovinu dužan je da promet robe evidentira kroz ovaj obrazac.

Odredbom člana 9. ovog pravilnika, trgovac koji obavlja trgovinu van prodajnog objekta prijavljuje mesto na kojem se vodi Knjiga evidencije ministarstvu nadležnom za poslove trgovine. Obrazac za prijavu mesta na kojem se vodi Knjiga evidencija je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge