Zastava Bosne i Hercegovine

Nasleđivanje

Email Print


Pravo na nužni deo

Stefan Bojović

Ugovor o doživotnom izdržavanju

Nenad Cvjetićanin

Uračunavanje poklona u nasledni deo

Stefan Beličević

Ustupanje celokupne imovine jednom potomku uz saglasnost ostalih

Branko Miletić

Uslovi za produženje ugovora o doživotnom izdržavanju sa primerima iz sudske prakse

Dušan Živković

Mogućnost naslednika koji je sudskim zaveštanjem isključen iz nasleđa da nasledi imovinu koja nije predmet zaveštanja

Branko Miletić

Primena ugovora o doživotnom izdržavanju na deo nepokretnosti koji nije upisan u katastar nepokretnosti

Branko Miletić

Rok za prijavu potraživanja od oglašenih naslednika sudskim putem

Branko Miletić

Raskid ugovora o doživotnom izdržavanju nakon smrti davaoca izdržavanja

Branko Miletić

Postupak za odricanje od nasleđa

Pro Bono

Prometovanje grobnog mesta

Redakcija

Rok za podnošenje zahteva za povraćaj poklona od strane nužnih naslednika

Branko Miletić

Oduzimanje poverenog predmeta ostavinske rasprave od javnog beležnika

Dušan Živković

Ugovor o doživotnom izdržavanju

Redakcija

Nasleđivanje na osnovu zaveštanja

Redakcija

Postupak raspravljanja zaostavštine

Redakcija