Zastava Bosne i Hercegovine

Zamena inostranih valuta u bankama i menjačnicama

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija

Objavljeno: 01.08.2019.Banke i ovlašćeni menjači fizičkim licima mogu da kupuju i da prodaju mađarsku forintu, hrvatsku kunu i konvertibilne marke

Rumunski lej, bugarski lev i makedonski denar spadaju u valute koje se ne mogu se menjati.

Narodna banka Srbije je Odlukom o vrstama deviza i efektivnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu (dalje: Odluka) propisala valute kojima je dozvoljena trgovina na deviznom tržištu Srbije. U skladu sa navedenom Odlukom mađarska forinta, hrvatska kuna i konvertibilna marka spadaju u efektivni strani novac koji banke i ovlašćeni menjači mogu da kupuju i da prodaju fizičkim licima u okviru obavljanja menjačkih poslova. Za razliku od njih, rumunski lej, bugarski lev i makedonski denar ne spadaju u valute kojima se može trgovati na deviznom tržištu Republike Srbije.

Banke i ovlašćeni menjači, saglasno odredbama pomenute Odluke, kao i u skladu sa svojom poslovnom politikom, odlučuju kojim valutama će da trguju. Konkretno, kada je reč o hrvatskoj i mađarskoj valuti - povećana tražnja za ovim valutama u pograničnim područjima verovatno opredeljuje ovlašćene menjače sa ovih prostora da trguju pomenutim valutama u većoj meri nego u drugim delovima zemlje. Međutim, ove dve valute, kao i sve ostale valute kojima je dozvoljena trgovina na domaćem deviznom tržištu potencijalno se mogu naći na celoj teritoriji Srbije. 

Kao što je prethodno navedeno, mađarska forinta, hrvatska kuna i konvertibilna marka se mogu kupiti, odnosno prodati na šalterima banaka i ovlašćenih menjača u Beogradu. Narodna banka Srbije, radi transparentnosti podataka koji se odnose na obavljanje menjačkih poslova banaka, svakog radnog dana do 9:00 časova, na svom veb sajtu objavljuje podatke o najmanjim (minimalnim) iznosima koje banke plaćaju pri otkupu efektive, odnosno najvećim (maksimalnim) iznosima koje banke naplaćuju pri prodaji tog novca. Iz pregleda minimalnih i maksimalnih iznosa koje banke plaćaju, odnosno naplaćuju, a do koga vodi link Minimalni i maksimalni iznosi po menjačkim poslovima banaka može se videti i koja banka trguje kojim valutama.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge