Zastava Bosne i Hercegovine

Nazad na rubriku Porezi na imovinuKomentar urednika:

Poreska prijava kao i izmenjena poreska prijava, podnose se u elektronskom obliku, u skladu sa zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija, i to:

  • kao jedinstveni zapis iskazan XML jezikom, elektronskim putem preko portala Jedinstvenog informacionog sistema lokalnih poreskih administracija (u daljem tekstu: JIS LPA) ili
  • popunjavanjem poreske prijave u okviru korisničke aplikacije na portalu JIS LPA.

PRISTUP
Klikom na gornji link otvarate obrazac u PDF formatu, odnosno odgovarajuću veb stranicu.

KAKO POPUNITI OBRAZAC?
Kako bi ste pregledali ili popunili obrazac potrebno je da na Vašem računaru imate instaliran program koji podržava PDF format. Jedan od najpopularnijih je Adobe Reader, koji besplatno možete preuzeti ovde.

KAKO SAČUVATI OBRAZAC?
Ukoliko želite da sačuvate nepopunjen obrazac na Vašem računaru, potrebno je da imate instaliran program koji podržava PDF format.
Ako želite da sačuvate popunjen obrazac, pre nego što ga otvorite i popunite potrebno je da na Vašem računaru imate instaliran program PDF-XChange, koji besplatno možete preuzeti... ovde.

PREDLOZI I SUGESTIJE:
Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili predloge vezano za obrasce ili imate sugestije koje biste dodatne obrasce želeli da vidite na našem veb sajtu, pišete nam na adresu redakcija@paragraf.rs

Nazad na rubriku Porezi na imovinu