Zastava Bosne i Hercegovine

Nazad na rubriku Porez na dodatu vrednostu primeni od 1. jula 2021. godine


OBRAZAC SADRŽI:
PODACI I PODNOSIOCU (Naziv, odnosno ime i prezime i adresa), PIB

 • 1. Promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak predhodnog poreza
 • 2. Promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak predhodnog poreza
 • 3. Oporezivi promet dobara i usluga koji vrši obveznik PDV i obračunati PDV
 • 4. 3a obračunati PDV za promet drugog lica
 • 5. Posebni postupci oporezivanja
 • 6. Ukupan promet dobara i usluga i ukupno obračunati PDV
 • 7. Uvoz dobara stavljenih u slobodan promet u skladu sa carinskim propisima
 • 8. Nabavka dobara i usluga od poljoprivrednika
 • 9. Nabavka dobara i usluga, osim nabavke dobara i usluga od poljoprivrednika
 • 10.Ukupna vrednost nabavljenih dobara i usluga, uključujući i uvoz dobara stavljenih u slobodan promet (6.3+7.1+8đ)
 • 11.9a PDV koji se u poreskoj prijavi iskazuje kao predhodni porez
 • 12. Poreska obaveza (5.7-91.4)
 • 13. Promet dobara i usluga izvršen van republike i drugi promet koji ne podleže PDV

 • 1. Pravni okvir
 • 2. Opšte smernice u vezi sa iskazivanjem podataka u Obrascu POPDV
 • 3. Objašnjenja u vezi sa iskazivanjem podataka u konkretnim delovima, odnosno poljima Obrasca POPDV
 • 3.1. Deo 1. Obrasca POPDV - Promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • 3.3. Deo 3. - Oporezivi promet dobara i usluga koji vrši obveznik PDV i obračunati PDV
 • 3.4. Deo 3a - Obračunati PDV za promet drugog lica
 • 3.5. Deo 4. - Posebni postupci oporezivanja
 • 3.6. Deo 5. - Ukupan promet dobara i usluga i ukupno obračunati PDV
 • 3.7. Deo 6. - Uvoz dobara stavljenih u slobodan promet u skladu sa carinskim propisima
 • 3.8 Deo 7. - Nabavka dobara i usluga od poljoprivrednika
 • 3.9 Deo 8. - Nabavka dobara i usluga, osim nabavke dobara i usluga od poljoprivrednika
 • 3.9.1 Deo 8a - Nabavka dobara i usluga u Republici od obveznika PDV - promet za koji je poreski dužnik isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga
 • 3.9.2 Deo 8b - Nabavka dobara i usluga u Republici od obveznika PDV - promet za koji je poreski dužnik primalac dobara, odnosno usluga
 • 3.9.3 Deo 8v - Nabavka dobara i usluga u Republici od obveznika PDV, osim po osnovu prometa za koji postoji obaveza obračunavanja PDV iz tač. 8a i 8b
 • 3.9.4 Deo 8g - Nabavka dobara i usluga u Republici od stranih lica koja nisu obveznici PDV - promet za koji postoji obaveza obračunavanja PDV
 • 3.9.5 Deo 8d - Nabavka dobara i usluga, osim iz tač. 8a do 8g
 • 3.9.6 Deo 8đ - Ukupna osnovica, naknada, odnosno vrednost nabavljenih dobara i usluga
 • 3.10. Deo 8e - PDV za promet dobara i usluga koji se može odbiti kao prethodni porez i ispravke odbitka prethodnog poreza
 • 3.11. Deo 9. - Ukupna vrednost nabavljenih dobara i usluga, uključujući i uvoz dobara stavljenih u slobodan promet
 • 3.12. Deo 9a - PDV koji se u poreskoj prijavi iskazuje kao prethodni porez
 • 3.13. Deo 10. - poreska obaveza (5.7 - 9a.4)
 • 3.14 Deo 11. - promet dobara i usluga izvršen van Republike i drugi promet koji ne podleže PDV
 • 3.15. Prikaz veze pozicija Obrasca POPDV sa pozicijama Obrasca PPPDV
 • 4. Primer iskazivanja podataka u Obrascu POPDV na osnovu poslovnih promena u poreskom periodu i iskazivanja podataka u Obrascu PPPDV


PRISTUP
Klikom na gornji link otvarate obrazac u PDF formatu, odnosno odgovarajuću veb stranicu.

KAKO POPUNITI OBRAZAC?
Kako bi ste pregledali ili popunili obrazac potrebno je da na Vašem računaru imate instaliran program koji podržava PDF format. Jedan od najpopularnijih je Adobe Reader, koji besplatno možete preuzeti ovde.

KAKO SAČUVATI OBRAZAC?
Ukoliko želite da sačuvate nepopunjen obrazac na Vašem računaru, potrebno je da imate instaliran program koji podržava PDF format.
Ako želite da sačuvate popunjen obrazac, pre nego što ga otvorite i popunite potrebno je da na Vašem računaru imate instaliran program PDF-XChange, koji besplatno možete preuzeti... ovde.

PREDLOZI I SUGESTIJE:
Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili predloge vezano za obrasce ili imate sugestije koje biste dodatne obrasce želeli da vidite na našem veb sajtu, pišete nam na adresu redakcija@paragraf.rs

Nazad na rubriku Porez na dodatu vrednost