Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print

Nazad na rubriku AkcizeKomentar urednika:

Poreska prijava o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju na Obrascu PP OAEL - Poreska prijava o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju, podnosi se za električnu energiju za krajnju potrošnju iz člana 2. Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju ("Sl. glasnik RS", br. 86/2017) čije očitavanje potrošnje električne energije se vrši počev od 1. februara 2018. godine, odnosno za obračunski period počev od 1. februara 2018. godine, uključujući i procenjenu ili sporazumno utvrđenu potrošnju električne energije, odnosno konačno obračunatu akcizu na električnu energiju za januar 2018. godine.

Ova poreska prijava, kao i izmenjena poreska prijava, podnosi se isključivo u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave kao jedinstveni zapis iskazan XML jezikom ili popunjavanjem prijave u okviru korisničke aplikacije.

PRISTUP
Klikom na gornji link otvarate obrazac u PDF formatu, odnosno odgovarajuću veb stranicu.

KAKO POPUNITI OBRAZAC?
Kako bi ste pregledali ili popunili obrazac potrebno je da na Vašem računaru imate instaliran program koji podržava PDF format. Jedan od najpopularnijih je Adobe Reader, koji besplatno možete preuzeti ovde.

KAKO SAČUVATI OBRAZAC?
Ukoliko želite da sačuvate nepopunjen obrazac na Vašem računaru, potrebno je da imate instaliran program koji podržava PDF format.
Ako želite da sačuvate popunjen obrazac, pre nego što ga otvorite i popunite potrebno je da na Vašem računaru imate instaliran program PDF-XChange, koji besplatno možete preuzeti... ovde.

PREDLOZI I SUGESTIJE:
Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili predloge vezano za obrasce ili imate sugestije koje biste dodatne obrasce želeli da vidite na našem veb sajtu, pišete nam na adresu redakcija@paragraf.rs

Nazad na rubriku Akcize