Zastava Bosne i Hercegovine

Razlika između prevoza tereta za sopstvene potrebe i javnog prevoza tereta

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Nevenka Miletić

Objavljeno: 18.11.2016.Pitanje:

• Da li je privredno društvo registrovano za obavljanje delatnosti veleprodaje koje svoju robu prevozi svojim vozilima do objekata kupaca obavezno da za takav prevoz pribavi rešenje nadležnog organa kojim bi se utvrdilo da ispunjava uslove za obavljanje javnog prevoza predviđene Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju ili se taj prevoz smatra prevozom za sopstvene potrebe, a ne javnim prevozom?

Odgovor:

Na prevoz tereta za sopstvene potrebe od 12.8.2015. godine ne primenjuje se Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju ("Sl. glasnik RS", br. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 i 68/2015 - dr. zakoni), već se primenjuje Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015 - dalje: Zakon) kojim je ova vrsta prevoza preciznije definisana.

Suštinska razlika između prevoza tereta za sopstvene potrebe i javnog prevoza tereta je u tome što se prevoz za sopstvene potrebe vrši bez naknade u vezi sa poslovima iz svoje delatnosti (npr. u veletrgovini dostava robe do kupca bez posebne naplate prevoza), a javni prevoz tereta je takav prevoz kod koga prevoznik naplaćuje uslugu prevoza ili ostvaruje bilo kakvu direktnu ili indirektnu ekonomsku korist na osnovu obavljanja tog prevoza.

Konkretnije, prevoz tereta za sopstvene potrebe je, prema članu 2. tačka 6) Zakona, prevoz tereta u drumskom saobraćaju koji domaće privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik, poljoprivrednik, odnosno strano pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice obavlja bez naknade u vezi sa poslovima iz svoje delatnosti.

Prema odredbama člana 3. stav 3. Zakona, pri obavljanju prevoza tereta za sopstvene potrebe moraju biti ispunjeni sledeći uslovi:

- da prevoz tereta nije pretežna delatnost lica koje ga obavlja;

- teret koji se prevozi mora biti u vlasništvu, prodat, kupljen, uzet ili predat u zakup, proizveden, dorađen ili popravljen od strane istog domaćeg privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika, poljoprivrednika, odnosno stranog pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica koji obavlja prevoz za sopstvene potrebe;

- svrha prevoza mora biti prevoz tereta do ili od istog domaćeg privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika, poljoprivrednika, odnosno stranog pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica koji obavlja prevoz za sopstvene potrebe ili njegovo premeštanje bilo unutar bilo izvan sedišta istog domaćeg privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika, poljoprivrednika, odnosno stranog pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica koji obavlja prevoz za sopstvene potrebe;

- teretnim vozilom ili skupom vozila koji se koristi za takav prevoz mora upravljati lice radno angažovano kod istog domaćeg privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika, kao i poljoprivrednik, odnosno lice radno angažovano kod istog stranog pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica koji obavlja prevoz za sopstvene potrebe;

- teretno vozilo ili skup vozila mora biti u vlasništvu istog domaćeg privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika ili poljoprivrednika koji obavlja prevoz za sopstvene potrebe ili se koristi na osnovu ugovora o finansijskom lizingu ili se koristi na osnovu ugovora o zakupu koji je zaključen sa privrednim društvom, drugim pravnim licem, preduzetnikom ili fizičkim licem kome se sedište, odnosno prebivalište nalazi na teritoriji Republike Srbije.

U teretnom vozilu mora da se nalazi dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost navedenih uslova i mora da se pokaže na zahtev organa koji vrši nadzor u skladu Zakonom. U tom vozilu mora da se nalazi i fotokopija obrasca prijave vozača u radni odnos overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica privrednog društva, drugog pravnog lica, odnosno preduzetnika koji vrši prevoz za sopstvene potrebe, osim ako je vozač preduzetnik ili poljoprivrednik, isprava na osnovu koje je moguće utvrditi identitet vozača.

Ukoliko privredno društvo ispunjava navedene uslove za bavljenje prevozom za sopstvene potrebe i, sledstveno tome, ispunjava uslove pod kojima se taj prevoz mora obavljati, nije mu potrebno rešenje nadležnog organa za obavljanje javnog prevoza. Drugim rečima, radi se o prevozu tereta u vlasništvu privrednog društva koje vrši veleprodaju, vozilima registrovanim na društvo do njegovih kupaca, bez posebne naplate prevoza.

Međutim, ako privredno društvo ne ispunjava navedene uslove, već obavlja javni prevoz, potrebno je da za to pribavi odgovarajuće rešenje nadležnog organa za obavljanje te vrste prevoza.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge