Zastava Bosne i Hercegovine

Uslovi za bavljenje delatnošću iznajmljivanja motocikala

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Nevenka Miletić

Objavljeno: 26.08.2016.


Pitanje:

Pod kojim uslovima privredno društvo može da se bavi iznajmljivanjem motocikala?


Odgovor:

Prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 54/2010) grupa 77.39 – Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara obuhvata, između ostalog, i iznajmljivanje motocikala.

Važećim propisima kojima se uređuje drumski saobraćaj, bezbednost u tom saobraćaju ili turizam nisu predviđeni posebni (dodatni) uslovi za bavljenje delatnošću iznajmljivanja motocikala, kao što je to npr. slučaj sa iznajmljivanjem automobila (putničkih vozila) bez vozača i sa vozačem (rent-a-car i limo service).

U ovom pogledu, dakle, bavljenje delatnošću izdavanja motocikala nije u posebnom režimu u odnosu na druge delatnosti, već u tzv. opštem režimu. To znači da za delatnost iznajmljivanja tih vozila važi opšti pravni režim, odnosno pravila utvrđena zakonima kojima su uređena privredna društva, obligacioni odnosi i drugim koji se odnose na poslovanje privrednih društva. Uz to, posebno valja uzeti u obzir i vidove osiguranja utvrđene propisima o obaveznom osiguranju u saobraćaju.

 Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge