Zastava Bosne i Hercegovine

(Ne)obaveznost izdavanja putnih naloga za putnička i teretna vozila počev od 13.2.2017. godine

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Nevenka Miletić

Objavljeno: 12.12.2016.Pitanje:

Da li su najnovijim propisima o prevozu u drumskom saobraćaju, čija je primena predviđena počev od februara meseca 2017. godine, izvršene neke promene koje se odnose na izdavanje putnih naloga?


Odgovor:

Zakonom o prevozu putnika u drumskom saobraćaju ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015 - dalje: Zakon) predviđeno je da se za autobuse i putnička vozila kojima se obavlja prevoz putnika u drumskom saobraćaju izdaje putni nalog.

Navedeno zakonsko rešenje nije novo, jer postoji i u još uvek važećem Zakonu o prevozu u drumskom saobraćaju ("Sl. glasnik RS", br. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 i 68/2015 - dr. zakoni) i Zakonu o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju ("Sl. list SRJ", br. 60/98, 5/99 - ispr., 44/99, 74/99 i 4/2000 - ispr. i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 101/2005 - dr. zakon i 18/2010).

Saglasno odredbama člana 5. stav 1. Zakona, u autobusu, odnosno putničkom vozilu kojim se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju, mora se nalaziti putni nalog za autobus, odnosno putničko vozilo, popunjen na propisan način, potpisan od strane vozača i potpisan i overen od strane ovlašćenog lica. Od ovoga su istim odredbama izuzeta samo putnička vozila privrednih subjekata kojima se obavlja prevoz, putnička vozila u svojini fizičkog lica kojim to lice vrši prevoz za lične potrebe i putnička vozila kojim se obavlja taksi prevoz putnika.

Iz navedenih odredaba člana 5. stav 1. Zakona može se zaključiti da obavezi izdavanja putnih naloga podležu isti subjekti koji tu obavezu imaju i prema još uvek važećim zakonima kojima je uređen prevoz putnika u drumskom saobraćaju, odnosno da Zakonom nije proširen krug subjekata koji i sada imaju tu obavezu.

Za razliku od rešenja predviđenog za izdavanje putnog naloga za vozilo kojim se obavlja prevoz putnika, Zakonom o prevozu tereta u drumskom saobraćaju ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015) nije predviđeno izdavanje putnog naloga za vozilo kojim se obavlja prevoz tereta u drumskom saobraćaju. To je novina u odnosu na ranija zakonska rešenja. Naime, prevoznici koji sada, prema još uvek važećim zakonima, imaju obavezu izdavanja putnog naloga za vozilo kojim se obavlja prevoz tereta, tu obavezu više neće imati kad počne primena navedenog novijeg zakona, predviđena od 13.2.2017. godine.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge