Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Email Print

ODLUKA O OBRAZOVANJU KRIZNOG ŠTABA ZA SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19

("Sl. glasnik RS", br. 132/2020)

1. Ovom odlukom obrazuje se Krizni štab za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 (u daljem tekstu: Krizni štab).

2. Zadatak Kriznog štaba je da prati stanje, usmerava i usklađuje postupanje i aktivnosti svih nadležnih organa, organizacija i službi, kao i svih drugih subjekata u kontroli unošenja i sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19, daje predloge i preporuke mera i aktivnosti u kontroli unošenja i sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19, prati stanje, usmerava i usklađuje postupanje kriznih štabova jedinica lokalne samouprave u kontroli unošenja i sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19, predlaže Vladi i nadležnim organima, organizacijama, službama i drugim subjektima preduzimanje mera iz njihovih nadležnosti, kao i druge poslove u kontroli unošenja i sprečavanja širenja i zaštiti stanovništva od zarazne bolesti COVID-19.

3. U Krizni štab se imenuju:

– za predsednika:

Ana Brnabić, predsednik Vlade,

– za zamenika predsednika:

dr Zlatibor Lončar, ministar zdravlja,

za članove:

1) Branko Ružić, prvi potpredsednik Vlade i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

2) Branislav Nedimović, potpredsednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

3) Nebojša Stefanović, potpredsednik Vlade i ministar odbrane,

4) Aleksandar Vulin, ministar unutrašnjih poslova,

5) Tomislav Momirović, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

6) prof. dr Darija Kisić Tepavčević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

7) Maja Popović, ministar pravde,

8) Vanja Udovičić. ministar omladine i sporta,

9) Miloš Popović, šef Kabineta predsednika Vlade,

10) Tamara Stojčević, zamenik generalnog sekretara Vlade,

11) Predrag Marić, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i načelnik Sektora za vanredne situacije,

12) dr Uglješa Jovičić, brigadni general, načelnik Uprave za vojno zdravstvo u Ministarstvu odbrane,

13) Željko Petrović, brigadni general, načelnik Uprave za obuku i doktrinu Vojske Srbije,

14) Dejan Carević, direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija,

15) Željko Čurguz, Republički sekretarijat za zakonodavstvo,

16) prof. dr Zoran Gojković, pokrajinski sekretar za zdravstvo AP Vojvodine,

17) prof. dr. Zoran Radojičić, gradonačelnik grada Beograda,

18) dr Verica Jovanović, v.d. direktora Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”,

19) dr Vera Stoiljković, v.d. direktora Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”,

20) prof. dr Vladimir Petrović, direktor Instituta za javno zdravlje Vojvodine,

21) prof. dr Sanja Radojević Škodrić, v.d. direktora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje,

22) dr Goran Stevanović, načelnik Klinike za infektivne i tropske bolesti „Prof. dr Kosta Todorović” Kliničkog centra Srbije,

23) prof. dr Mijomir Pelemiš, bivši načelnik Klinike za infektivne i tropske bolesti „Prof. dr Kosta Todorović” Kliničkog centra Srbije,

24) prof. dr Branislav Tiodorović, bivši direktor Instituta za javno zdravlje u Nišu,

25) dr Predrag Kon, Gradski zavod za javno zdravlje u Beogradu,

26) dr Snežana Jovanović, direktor Službe za mikrobiologiju Kliničkog centra Srbije,

27) prof. dr Tanja Jovanović, prodekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

28) dr Srđa Janković, Univerzitetska dečija klinika u Beogradu.

– za sekretara: Strahinja Vujičić, Generalni sekretarijat Vlade,

– za zamenika sekretara: Petar Kordić, Generalni sekretarijat Vlade.

4. Krizni štab se obrazuje na period potreban za izvršenje zadataka iz tačke 2. ove odluke.

5. Krizni štab može angažovati stručna lica radi izvršenja zadataka zbog kojih je obrazovan.

6. Za svoj rad u Kriznom štabu, predsedniku, zameniku predsednika i članovima, kao ni angažovanim stručnim licima ne pripada naknada.

7. Stručnu i administrativno-tehničku potporu Kriznom štabu pruža Generalni sekretarijat Vlade.

8. Stupanjem na snagu ove odluke prestaju da važe zaključci Vlade 05 broj 53-2449/2020 od 13. marta 2020. godine, 05 broj 53-2506/2020 od 16. marta 2020. godine, 05 broj 53-2673/2020-1 od 19. marta 2020. godine, 05 broj 53-2864/2020 od 26. marta 2020. godine i 05 broj 53-2973/2020 od 1. aprila 2020. godine.

9. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.