Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O OTVARANJU PRIVREMENOG OBJEKTA ZA SMEŠTAJ I LEČENJE LICA OBOLELIH OD ZARAZNE BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 - "ŠTARK ARENA"

("Sl. glasnik RS", br. 97/2020)

1. Za vreme trajanja epidemije zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, a radi efikasnog sprečavanja i suzbijanja epidemije i lečenja obolelih u Republici Srbiji, otvara se privremeni objekat za smeštaj i lečenje obolelih od zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 - "Štark arena" (u daljem tekstu: privremena bolnica), kao deo vojnozdravstvenog sistema kojim upravlja Ministarstvo odbrane.

2. Za potrebe privremene bolnice angažuju se zdravstveni radnici, zdravstveni saradnici i druga lica zaposlena u zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže zdravstvenih ustanova, vojnim zdravstvenim ustanovama, državnim organima i pravnim licima osnovanim sredstvima u javnoj svojini za koje je posebnim zakonom predviđeno da obavljaju i poslove zdravstvene delatnosti - koji su rešenjem svog rukovodioca, u skladu sa odlukama Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, upućeni u privremenu bolnicu.

3. Lekove, medicinska sredstva, sanitetski materijal i drugu neophodnu medicinsku opremu i zaštitna sredstva privremenoj bolnici obezbeđuje Republički fond za zdravstveno osiguranje.

4. Obolele od zarazne bolesti COVID-19 i inficirane virusom SARS-CoV-2 (u daljem tekstu: pacijenti) na lečenje u privremenu bolnicu upućuje zdravstvena ustanova određena aktima nadležnih organa za prijem i zbrinjavanje tih lica, čiji su pacijenti bili do upućivanja, a prevoz od zdravstvene ustanove do privremene bolnice vrši se posebnim sanitetskim vozilom pod uslovima i na način kojim se sprečava prenošenje zaraznih bolesti, po stručno-metodološkom uputstvu zavoda za javno zdravlje osnovanog za teritoriju Republike Srbije.

5. Prijem, potrebna testiranja i otpust pacijenata iz privremene bolnice vrši se po stručno metodološkom uputstvu zavoda za javno zdravlje osnovanog za teritoriju Republike Srbije.

6. Ishranu pacijenata u privremenoj bolnici obezbeđuje ustanova za smeštaj i ishranu studenata Studentski centar "Beograd".

7. Dezinfekciju privremene bolnice obavlja Zavod za biocide i medicinsku ekologiju, Beograd, a redovno održavanje higijene objekta obezbeđuje Uprava za zajedničke poslove republičkih organa.

8. Odlaganje medicinskog otpada, odnošenje smeća i druge komunalne usluge obezbeđuje grad Beograd.

9. Koordinatora - rukovodioca privremene bolnice i koordinatora poslova zdravstvene zaštite sa državnim organima i pravnim subjektima angažovanim za potrebe privremene bolnice određuje ministar odbrane.

10. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".