Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I SPROVOĐENJE PROIZVODNJE VAKCINE PROTIV COVID-19

("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)

1. Obrazuje se Radna grupa za koordinaciju aktivnosti pripreme i sprovođenje proizvodnje vakcine protiv COVID-19 (u daljem tekstu: Radna grupa).

2. U Radnu grupu se imenuju:

1) za predsednika

- Ana Brnabić, predsednik Vlade;

2) za zamenika predsednika

- dr Zlatibor Lončar, ministar zdravlja;

3) za članove:

- Nenad Popović, ministar bez portfelja zadužen za inovacije i tehnološki razvoj,

- dr Saša Jaćović, v.d. direktora Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije,

- dr Vera Stoiljković, v.d. direktora Instituta za virusologiju, vakcine i serume "Torlak",

- Vukašin Grozdić, savetnik predsednika Vlade,

- Petar Janjić, zamenik generalnog sekretara Vlade.

3. Zadaci Radne grupe su koordinacija pripreme svih neophodnih medicinskih, pravnih, finansijskih i drugih preduslova za proizvodnju vakcine protiv COVID-19, odnosno leka Gam-KOVID-Vak (Sputnik V), kombinovane vektorske vakcine za profilaksu koronavirusne infekcije, izazvane virusom SARS CoV-2, rastvor za intramuskularnu primenu, proizvođača FGBU "NICЭM im. N.F. Gamalei" Minzdrava Rossii iz Rusije, da vodi operativne pregovore sa nadležnim telima Rusije, kao i sa proizvođačem FGBU "NICЭM im. N.F. Gamalei" Minzdrava Rossii, odnosno drugim potencijalnim proizvođačima vakcine u vezi sa mogućom proizvodnjom u Republici Srbiji, kao i da vrši sve druge poslove neophodne za stvaranje mogućnosti da Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak" počne sa proizvodnjom vakcine.

4. Radna grupa se obrazuje za period koji je potreban radi izvršavanja zadataka iz tačke 3. ove odluke.

5. Radna grupa može angažovati druga stručna lica za obavljanje određenih poslova iz okvira zadataka Radne grupe.

6. Za svoj rad predsednik i članovi Radne grupe i druga angažovana lica nemaju pravo na naknadu.

7. Stručne i administrativno-tehničke poslove za Radnu grupu obavlja Generalni sekretarijat Vlade.

8. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".