Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O POMERANJU ROKA ZA PODNOŠENJE TROMESEČNIH IZVEŠTAJA O REALIZACIJI GODIŠNJEG, ODNOSNO TROGODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA ZA VREME VANREDNOG STANJA NASTALOG USLED BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2

("Sl. glasnik RS", br. 54/2020)

Član 1

Ovom uredbom utvrđuje se pomeranje roka za podnošenje tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja, koji je propisan odredbom člana 63. stav 3. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik RS", br. 15/16 i 88/19), za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Član 2

Rok iz člana 63. stav 3. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik RS", br. 15/16 i 88/19), pomera se na rok od 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja.

Član 3

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".