Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ZAKLJUČAK VLADE 05 BROJ 53-2551/2020 o sprovođenju mere karantina u objektu vojne ustanove "Morović", Šid i Miratovačko polje

("Sl. glasnik RS", br. 33/2020)

1. Određuje se da će se mera karantina koju je naredio ministar zdravlja, radi sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19, u skladu sa epidemiološkom situacijom, sprovoditi u objektu vojne ustanove "Morović", Šid i Miratovačko polje.

2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".