Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKLJUČAK VLADE 05 BROJ 131-2240/2022 kojim se poslodavcima preporučuje da omoguće korišćenje godišnjeg odmora zaposlenima koji nisu iskoristili pripadajući godišnji odmor za 2021. godinu zbog vanrednih okolnosti usled epidemije zarazne bolesti COVID-19 

("Sl. glasnik RS", br. 33/2022)

1. Preporučuje se poslodavcima na teritoriji Republike Srbije da zaposlenima koji, zbog prirode posla u vanrednim okolnostima usled epidemije zarazne bolesti COVID-19 ili zbog privremene sprečenosti za rad usled oboljenja od zarazne bolesti COVID-19 ili zbog određivanja izolacije/kućne izolacije u skladu sa zakonom, nisu iskoristili pripadajući godišnji odmor za 2021. godinu omoguće da taj odmor započnu i iskoriste u 2022. godini ili da prvi deo, u trajanju od najmanje dve radne nedelje neprekidno, iskoriste zaključno sa 31. decembrom 2022. godine, a preostali deo zaključno sa 30. junom 2023. godine.

2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".