Zastava Bosne i Hercegovine

UPUTSTVO O NAČINU I MESTU SPROVOĐENJA POJAČANOG ZDRAVSTVENOG NADZORA U OBJEKTIMA ZA ZDRAVSTVENO SIGURAN SMEŠTAJ

("Sl. glasnik RS", br. 43/2020)

1. Određuje se da će se preventivne mere pojačanog zdravstvenog nadzora, radi sprečavanja širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, sprovoditi, u skladu sa epidemiološkom situacijom, u objektima za zdravstveno siguran smeštaj stanovništva, i to u:

1) Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju "Bujanovačka Banja" - za ulazak u Republiku Srbiju iz Republike Severne Makedonije i sa juga;

2) Omladinskom kampu "Karataš", Kladovo - za ulazak u Republiku Srbiju iz Republike Bugarske i Rumunije;

3) - Ustanovi studentskih odmarališta "Palić", Palić

- Studentskom centru "Subotica", i to: Studentskom domu "Bosa Pavićević" i Studentskom domu "Ivo Lola Ribar"

za ulazak u Republiku Srbiju iz Republike Hrvatske i Mađarske;

4) Studentskom odmaralištu "Ratko Mitrović - Zlatibor", Zlatibor - za ulazak u Republiku Srbiju iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore;

5) - Studentskom domu "Košutnjak",

- Studentskom domu "Kralj Aleksandar" i

- Učeničkom domu "Patrijarh Pavle",

za ulazak u Republiku Srbiju preko Aerodroma "Nikola Tesla", Beograd.

Mere iz stava 1. ove tačke primenjuju se na sve putnike koji u međunarodnom saobraćaju ili u saobraćaju posebnog režima ulaze u Republiku Srbiju, a u objektima iz stava 1. ove tačke ili, saglasno raspoloživim smeštajnim kapacitetima, u drugim objektima.

2. Ovo uputstvo stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".