Zastava Bosne i Hercegovine

NAREDBA O PROGLAŠENJU EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19

("Sl. glasnik RS", br. 37/2020)

1. Proglašava se epidemija zarazne bolesti COVID-19, epidemijom od većeg epidemiološkog značaja - za teritoriju Republike Srbije.

2. Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".