Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O POTVRĐIVANJU ODLUKE O PROGLAŠENJU VANREDNOG STANJA

("Sl. glasnik RS", br. 62/2020)

1. Potvrđuje se Odluka o proglašenju vanrednog stanja ("Službeni glasnik RS", broj 29/20).

2. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".