Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKLJUČAK VLADE 05 BROJ 131-1206/2021 o preporuci poslodavcima na teritoriji Republike Srbije da zaposlenima koji nisu iskoristili pripadajući godišnji odmor za 2020. godinu omoguće da taj odmor započnu i iskoriste u 2021. godini ili da prvi deo iskoriste zaključno sa 31. decembrom 2021. godine, a preostali zaključno sa 30. junom 2022. godine, odnosno da zaposlenima koji nisu iskoristili deo godišnjeg odmora iz 2019. godine do kraja tekuće godine, omoguće da taj deo iskoriste najkasnije do 30. juna 2021. godine, a pre korišćenja pripadajućeg godišnjeg odmora za 2020. godinu

("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)

1. Preporučuje se poslodavcima na teritoriji Republike Srbije da, zaposlenima koji nisu iskoristili pripadajući godišnji odmor za 2020. godinu: zbog prirode posla u vanrednim okolnostima usled epidemije zarazne bolesti COVID-19 ili zbog privremene sprečenosti za rad usled oboljenja od zarazne bolesti COVID-19 ili zbog određivanja izolacije/kućne izolacije u skladu sa zakonom, omoguće da taj odmor započnu i iskoriste u 2021. godini ili da prvi deo u trajanju od najmanje dve radne nedelje neprekidno iskoriste zaključno sa 31. decembrom 2021. godine, a preostali deo zaključno sa 30. junom 2022. godine.

2. Preporučuje se poslodavcima na teritoriji Republike Srbije da zaposlenima iz stava 1. ovog zaključka, koji nisu iskoristili deo godišnjeg odmora iz 2019. godine do kraja tekuće godine u skladu sa tačkom 1. Zaključka Vlade 05 broj 53-3041/2020. godine od 6. aprila 2020. godine, omoguće da taj deo godišnjeg odmora iskoriste najkasnije do 30. juna 2021. godine, a pre korišćenja pripadajućeg godišnjeg odmora za 2020. godinu.

3. Ovim zaključkom stavlja se van snage Zaključak Vlade 05 broj 131-10296/2020 od 15. decembra 2020. godine ("Službeni glasnik RS", broj 151/20).

4. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".