Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKLJUČAK VLADE 05 BROJ 53-2868/2020 kojim se preporučuje crkvama i verskim zajednicama vršenje verskih obreda bez prisustva vernika, a u slučaju sahranjivanja uz prisustvo malog broja ljudi

("Sl. glasnik RS", br. 43/2020)

1. Za vreme trajanja vanrednog stanja i epidemije proglašenih usled pojave i širenja bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, a radi efikasnog suzbijanja epidemije i sprečavanja da se dovedu u opasnost životi i zdravlje ljudi preporučuje se crkvama i verskim zajednicama da:

- verske obrede u verskim objektima i na otvorenom prostoru vrše bez prisustva vernika;

- da se verski obredi prilikom sahranjivanja vrše uz prisustvo malog broja ljudi uz poštovanje svih preventivnih mera koje su propisane radi efikasnog suzbijanja zarazne bolesti i zaštite života i zdravlja ljudi.

2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".