Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O ODLAGANJU PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA U CILJU UBLAŽAVANJA EKONOMSKIH POSLEDICA IZAZVANIH EPIDEMIJOM BOLESTI COVID-19

("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 5/2021)

Član 1

Ovom Odlukom u cilju ublažavanja ekonomskih posledica izazvanih epidemijom bolesti COVID-19, poreskim obveznicima kojima je ukinuto rešenje Gradske Uprave za budžet i lokalni ekonomski razvoj o odlaganju plaćanja dugovanog poreza, zbog neplaćanja poreskog duga za vreme trajanja epidemije, Grad Sremska Mitrovica daje mogućnost podnošenja novog zahteva za odlaganje plaćanja dugovanog poreza, uz uslov namirenja dospelih neplaćenih rata iz rešenja o odlaganju plaćanja duga, kao i namirenja tekućih obaveza iz spornog perioda. Poreski obveznici stiču ovo pravo otklanjanjem uzroka koji je doveo do ukidanja rešenja o odlaganju plaćanja poreza.

Član 2

Svi poreski obveznici koji ispune uslov iz člana 1. ove Odluke ostvaruju pravo za podnošenje novog zahteva za donošenje Rešenja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza za preostali poreski dug iz rešenja Gradske uprave za budžet i lokalni ekonomski razvoj koje im je ukinuto za vreme trajanja epidemije.

Član 3

Ovu Odluku objaviti u "Službenom listu Grada Sremska Mitrovica" i na zvaničnoj internet stranici Grada Sremska Mitrovica.

Član 4

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Sremska Mitrovica".