Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O NAKNADAMA U PLATNOM PROMETU KOD UPLATA I PRENOSA NOVČANIH SREDSTAVA RADI PRIJEMA DONACIJA U BORBI PROTIV EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19

("Sl. glasnik RS", br. 42/2020)

1. Ne mogu se naplaćivati naknade i drugi troškovi za usluge koje se pružaju u platnom prometu pri uplati, odnosno prenosu novčanih sredstava u dinarima i devizama na namenske račune Republike Srbije i Narodne banke Srbije koji su otvoreni radi prijema donacija u borbi protiv epidemije bolesti COVID-19.

2. Banke, institucije elektronskog novca, platne institucije i javni poštanski operator ne mogu od korisnika platnih usluga naplatiti naknadu za pružanje platne usluge kojom se izvršava platna transakcija iz tačke 1. ove odluke, bez obzira na to da li se ta transakcija izvršava kao pojedinačna platna transakcija na osnovu okvirnog ugovora o pružanju platnih usluga ili kao jednokratna platna transakcija.

3. Narodna banka Srbije ne naplaćuje naknade utvrđene u tarifnim br. 2. i 7. Odluke o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge ("Službeni glasnik RS", br. 43/11, 85/11, 49/12, 57/12, 67/12, 98/12, 43/13, 80/13, 17/14, 27/14, 62/14, 125/14, 51/15, 61/15, 71/15, 78/15, 29/16, 54/16, 76/16, 85/16, 24/17, 3/18, 76/18, 86/18, 96/18, 40/19, 88/19 i 13/20) za one usluge koje pruža pri izvršavanju platnih transakcija iz tačke 1. ove odluke.

4. Narodna banka Srbije objaviće na svojoj internet prezentaciji brojeve namenskih računa Republike Srbije iz tačke 1. ove odluke na osnovu podataka o ovim računima koje joj dostave Vlada Republike Srbije i/ili nadležno ministarstvo.

5. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".