Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O PROCENTU ODRŽAVANJA POLAZAKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU U MEĐUMESNOM I MEĐUNARODNOM PREVOZU PUTNIKA

("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)

Član 1

Ovim pravilnikom određuje se do kada i koliki procenat polazaka sa registrovanih redova vožnje u međumesnom prevozu su autobuski prevoznici u obavezi da obavljaju, kao i do kada autobuski prevoznici u međunarodnom linijskom prevozu obavljaju polaske sa odobrenog reda vožnje kada postoje iskazane potrebe putnika.

Član 2

Do 1. juna 2022. godine autobuski prevoznici su u obavezi da u međumesnom prevozu obavljaju polaske za koje postoje iskazane potrebe putnika, ali ne manje od 85% polazaka sa registrovanih redova vožnje, prethodno objavljenih na internet prezentaciji Privredne komore Srbije, nakon čega je neophodno da prevoz obavljaju u skladu sa registrovanim redom vožnje.

Član 3

Do 1. juna 2022. godine autobuski prevoznici sa važećim međunarodnim dozvolama za prevoz putnika u drumskom saobraćaju obavljaju polaske sa odobrenog reda vožnje koji je sastavni deo dozvole kada postoje iskazane potrebe za određenim međunarodnim prevozom putnika i saglasno posebnim uslovima za obavljanje prevoza putnika na teritoriji strane države usklađenim sa aktuelnom epidemiološkom situacijom.

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".