Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O ULAGANJU ZA VREME VANREDNOG STANJA DEVIZNIH SREDSTAVA KOJIMA UPRAVLJA AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA

("Sl. glasnik RS", br. 42/2020)

Član 1

Ovom uredbom se uređuje poseban način ulaganja deviznih sredstava kojima upravlja Agencija za osiguranje depozita (u daljem tekstu: Agencija) za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Član 2

Za vreme vanrednog stanja neće se primenjivati ograničenje iz člana 8. stav 3. Zakona o Agenciji za osiguranje depozita ("Službeni glasnik RS", br. 14/15 i 51/17) i ograničenje iz člana 7. stav 4. Zakona o osiguranju depozita ("Službeni glasnik RS", br. 14/15, 51/17 i 73/19), odnosno Agencija u devizne dužničke hartije od vrednosti koje izdaje Republika Srbija može ulagati više od četvrtine deviznih sredstava kojima upravlja u skladu sa Zakonom o Agenciji za osiguranje depozita i Zakonom o osiguranju depozita.

Član 3

Agencija je dužna da u roku od godinu dana od dana prestanka vanrednog stanja uskladi iznos uloženih deviznih sredstava kojima upravlja sa odredbama člana 8. stav 3. Zakona o Agenciji za osiguranje depozita i člana 7. stav 4. Zakona o osiguranju depozita.

Član 4

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".