Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA SPROVOĐENJE PROGRAMA EKONOMSKIH MERA ZA SMANJIVANJE NEGATIVNIH EFEKATA PROUZROKOVANIH PANDEMIJOM ZARAZNE BOLESTI COVID-19 I PODRŠKU PRIVREDI REPUBLIKE SRBIJE

("Sl. glasnik RS", br. 52/2020)

1. Obrazuje se Koordinaciono telo za sprovođenje Programa ekonomskih mera za smanjivanje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom zarazne bolesti COVID-19 i podršku privredi Republike Srbije (u daljem tekstu: Koordinaciono telo).

2. Zadatak Koordinacionog tela je koordinacija aktivnosti koje se preduzimaju u cilju sprovođenja Programa ekonomskih mera za smanjivanje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom zarazne bolesti COVID-19 i podršku privredi Republike Srbije, razmatranje otvorenih pitanja, donošenje neophodnih odluka, kao i predlaganje Vladi odgovarajućih akata u vezi sa sprovođenjem predmetnog programa.

3. U Koordinaciono telo imenuju se:

- za predsednika Siniša Mali, ministar finansija;

- za članove:

1) Zorana Mihajlović, potpredsednik Vlade i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

2) Branislav Nedimović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

3) Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

4) Jorgovanka Tabaković, guverner Narodne banke,

5) Ivica Kojić, šef Kabineta predsednika Republike Srbije,

6) Luka Tomić, šef Kabineta ministra finansija,

7) Slavica Savičić, državni sekretar u Ministarstvu finansija,

8) Dragan Stevanović, državni sekretar u Ministarstvu privrede,

9) Milun Trivunac, državni sekretar u Ministarstvu privrede,

10) Dragana Marković, direktor Poreske uprave,

11) Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije,

12) Danilo Cicmil, savetnik predsednika Republike Srbije,

13) Stefan Badža, Kabinet predsednika Vlade.

4. U radu Koordinacionog tela mogu da učestvuju, po pozivu, stručnjaci iz različitih oblasti, kao i predstavnici drugih organa i organizacija, kada se raspravlja o pitanjima iz njihovog delokruga.

5. Koordinaciono telo podnosi Vladi mesečni izveštaj o svom radu, a na zahtev Vlade i izveštaj za kraći period.

6. Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Koordinacionog tela obavlja Ministarstvo finansija.

7. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".