Zastava Bosne i Hercegovine

Povreda prava na kvalitet pružanja zdravstvene usluge

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Ivan Petrović

Objavljeno: 05.11.2015.

Pitanje:

• Da li se u povredu prava pacijenata može svrstati neljubaznost zdravstvenih radnika?

Odgovor:

Neljubaznost zdravstvenih radnika spada u povredu prava na kvalitet pružanja zdravstvene usluge.

Članom 9. Zakona o pravima pacijenata ("Sl. glasnik RS", br. 45/2013) propisano je da pravo na kvalitet zdravstvene usluge podrazumeva odgovarajući nivo pružanja zdravstvenih usluga i humanog odnosa prema pacijentu. Stoga neljubaznost zdravstvenih radnika utiče na zadovoljstvo pacijenta i poverenje prema zdravstvenoj službi, te spada u povredu prava na kvalitet pružanja zdravstvene zaštite.

Pokazatelji kvaliteta zdravstvene zaštite propisani su Pravilnikom o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite ("Sl. glasnik RS", br. 49/2010 - dalje: Pravilnik). Ovim Pravilnikom utvrđeno je, pored ostalog, da je jedan od pokazatelja kvaliteta zdravstvene zaštite i zadovoljstvo korisnika zdravstvene službe.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge