Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Raskid ugovora o doživotnom izdržavanju nakon smrti davaoca izdržavanja

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Branko Miletić

Objavljeno: 27.05.2016.

Pitanje:

• U slučaju smrti davaoca izdržavanja kod ugovora o doživotnom izdržavanju, da li se smatra da je ugovor raskinut samom činjenicom da naslednici davaoca izdržavanja nisu pristali na produženje ugovora ili je neophodno da se raskid ugovora ostvari sudskim putem, tužbom primaoca izdržavanja protiv naslednika davaoca izdržavanja?

Odgovor:

Prema članu 204. Zakona o nasleđivanju ("Sl. glasnik RS", br. 46/95, 101/2003 - odluka USRS i 6/2015 - dalje: Zakon), posle smrti davaoca izdržavanja njegove obaveze prelaze na njegovog bračnog druga i potomke koji su pozvani na nasleđe, ako pristanu. Prema stavu 2. istog člana ako oni ne pristanu na produženje ugovora o doživotnom izdržavanju, ugovor se raskida, a oni ne mogu zahtevati naknadu za ranije dato izdržavanje.

Ovde je reč o nenaslednoj sukcesiji, odnosno prelasku obaveza na određene subjekte - nenasledne sukcesore po samom zakonu. Ali, ako pristanak na produženje ugovora izostane, ugovor se smatra raskinutim po samom zakonu a oni ne mogu zahtevati naknadu za ranije dato izdržavanje. U tom slučaju, primalac izdržavanja, ako za to ima pravni interes, može tužbom za utvrđivanje tražiti da sud utvrdi da je ugovor raskinut.

Za slučaj da davalac izdržavanja nema bračnog druga, ugovor o doživotnom izdržavanju prestaje njegovom smrću, po samom zakonu i zato u slučaju da naslednici davaoca izdržavanja koji nisu njegov bračni drug ni njegovi potomci hoće, uz pristanak primaoca izdržavanja da preuzmu ugovorne obaveze, potrebno je da obe strane zaključe novi ugovor.

Pristanak na produženje ugovora o doživotnom izdržavanju podrazumeva bezuslovno prihvatanje obaveza davaoca izdržavanja prema primaocu izdržavanja, onako kako su one predviđene ugovorom.

Za pristanak za produženje ugovora o doživotnom izdržavanju zakon ne traži posebnu formu. Pristanak može biti dat na: 1) izričit način i usmenim putem ili 2) prećutan način, nastavljanjem izvršavanja obaveza davaoca izdržavanja prema primaocu izdržavanja.

Primalac izdržavanja nije dužan da poziva bračnog druga i potomke davaoca izdržavanja koji su pozvani na nasleđe da preuzmu obaveze davaoca izdržavanja.

Za produženje ugovora o doživotnom izdržavanju ne traži se pristanak primaoca izdržavanja, kome ostaje mogućnost da traži raskid ugovora prema odredbama Zakona.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge