Zastava Bosne i Hercegovine

Uputstvo za preuzimanje API ključa sa SEF-a


Korak 1.

Ulogujte se na SEFKorak 2.

Preuzmite API ključ


a) Kliknite na podešavanja:b) Kliknite na "Detalji kompanije"c) Unesite bankovni račun
d) Potom kliknite na API ikonicu:
e) Za primanje i slanje notifikacija potrebno je upisati sledeće adrese u predviđena polja:

  1. https://kancelarko.rs/sef/sef-sales/service
    (za izlazne fakture)

  2. https://kancelarko.rs/sef/sef-purchase/service
    (za ulazne fakture)Napomena:
veoma je bitno da adrese unesete pravilno, u suprotnom se može desiti da vam fakture uvek kasne jedan dan ili da sistem uopšte ne radi.

f) Kopirajte ključ za autentifikaciju:

i nakon toga prekopirajte ključ za autentifikaciju u Kancelarka, prateći naredne korake.


II Uputstvo za dodavanje API ključa u Kancelarka

Ulogujte se na SEFKorak 1.

Preuzmite API ključ


Ulogujte se u Kancelarka i kliknite na inicijale korisnika:Promenite nivo pristupa na Administrator ili Super administrator:
Kliknite na ikonicu za Podešavanja:
Korak 2.

Pristupite Generalnim podešavanjima / Autorizovani subjekti
Korak 3.

Na listi autorizovanih subjekata kliknite na ikonicu ⋮ u okviru sekcije Akcije / SEF API ključ
Korak 4.

Prethodno kopirani ključ za autentifikaciju sa SEF-a unesite u predviđeno polje i sačuvajte.Napomena:
posle uspešnog unosa SEF API ključa, SEF server će u toku naredne večeri ažurirati ovaj podatak. Fakture možete odmah slati na SEF, ali primljene fakture i dokumente koji se već nalaze na SEF ćete tek od sutradan videti i u Kancelarku.