Određivanje poreske kategorije – ŠIFRE OSNOVA za kreiranje eFakturaefakture Objavljeno: 29.12.2022.
Autor: Redakcija Paragraf Lex
Ažurirano: 09.01.2023.