Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
BESPLATAN vebinar

Zakonska obaveza elektronskog fakturisanja u privatnom i javnom sektoru

• Prezentacija programa Kancelarko za elektronsko fakturisanje •

 • Izdavanje e-faktura
 • Upotreba e-potpisa
 • Čuvanje e-dokumentacije u skladu sa zakonskim okvirom

1.7.2021. godine - najavljena obavezna primena Zakona o elektronskom fakturisanju u transakcijama u kojima je jedna od strana subjekat javnog sektora

1.1.2022. godine - sastavljanje i dostavljanje fakture (računa) pravnim licima i preduzetnicima u elektronskom obliku uz obaveznu potvrdu od strane odgovornog lica
Datum i vreme održavanja vebinara:

19.03.2021. u 9:50hPrijavite se

Opis vebinara - Teme

NOVI ZAKON O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU.

Na vebinaru će biti prezentovana rešenja iz Nacrta Zakona o elektronskom fakturisanju i ukazano na buduće obaveze subjekata javnog i privatnog sektora u vezi sa elektronskim fakturisanjem i sistemom elektronskih faktura. Učesnici vebinara moći će da dobiju odgovore na pitanja u vezi sa tim na koji način se uređuje predmet i postupak elektronskog fakturisanja, sadržaj elektronske fakture, čuvanje elektronske fakture, ko su obveznici elektronskog fakturisanja, posebne obaveze elektronskog evidentiranja, kaznene odredbe i druga pitanja od značaja za elektronsko fakturisanje, sa osvrtom na nacrt zakona i moguća rešenja.

IZDAVANJE RAČUNA U ELEKTRONSKOM OBLIKU U SKLADU SA ZAKONOM O RAČUNOVODSTVU

 • Izdavanja računa u elektronskom obliku u skladu sa Zakonom o računovodstvu - mogućnost ili obaveza?
 • Sadržina računa u smislu Zakona o računovodstvu u odnosu na sadržinu fakture u skladu sa Nacrtom zakona o elektronskom fakturisanju
 • Elektronski potpis ili identifikaciona oznaka?
 • Interni akt o računovodstvu
 • Validna računovodstvena isprava
 • Odgovornost za računovodstvene isprave

PREDSTAVLJANJE PROGRAMA KANCELARKO - MODUL ZA ELEKTRONSKO FAKTURISANJE

IZDAVANJE RAČUNA U ELEKTRONSKOM OBLIKU U SKLADU SA ZAKONOM O PDV; ZNAČAJ SISTEMA ELEKTRONSKIH FAKTURA ZA KONTROLU OBRAČUNA PDV

 • Mogućnost izdavanja računa u elektronskom obliku u skladu sa Zakonom o PDV
 • Sadržina računa u smislu Zakona o PDV u odnosu na sadržinu fakture u skladu sa Nacrtom zakona o elektronskom fakturisanju
 • Značaj sistema elektronskih faktura za kontrolu obračuna PDV
 • Obaveza izdavanja elektronske fakture u sistemu elektronskih faktura za obveznike PDV
 • Obaveza evidentiranja obračuna PDV u sistemu elektronskih faktura

ELEKTRONSKI DOKUMENT, ELEKTRONSKA IDENTIFIKACIJA I USLUGE OD POVERENJA U ELEKTRONSKOM POSLOVANJU U SKLADU SA ZAKONOM O ELEKTRONSKOM DOKUMENTU, ELEKTRONSKOJ IDENTIFIKACIJI I USLUGAMA OD POVERENJA U ELEKTRONSKOM POSLOVANJU

 • Elektronski dokument (izrada, forma, original i kopija, punovažnost, overa)
 • Elektronska identifikacija (pojam, šema elektronske identifikacije)
 • Usluge od poverenja (elektronski potpis i elektronski pečat, vremenski žig, elektronska dostava, elektronsko čuvanje dokumenata)
 • Inspekcijski nadzor i kaznene odredbe

SPECIFIČNOSTI POSLOVANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA U NAREDNOM PERIODU

 • Prijem i kontrola eletkronskih faktura
 • Značaj finansijskog upravljanja i kontrole u Sistemu elektronskih faktura
 • Izmene i dopune Zakona o pečatu državnih i drugih organa

Kancelarkovi korisni moduli omogućavaju lakšu razmenu i rukovanje poslovnom dokumentacijom, brzu pretragu i efikasan pristup dokumentima, evidenciju o obavezama i rokovima, bržu naplatu potraživanja kroz elektronsku razmenu faktura, kao i značajnu uštedu troškova na godišnjem nivou.Predavači:

Doc. Dr Marina Protić
odgovorni urednik za računovodstvo i reviziju stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"

Olica Pješčić
pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"

Jasmina Vratonjić
glavni i odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"

Snežana Zvonarić
glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Pravo u pravosuđu" i koordinator


Zašto da pratite Paragrafov vebinar?

Učesnici vebinara dobiće sve informacije o:

 • Novinama na polju elektronskog poslovanja i izdavanja računa u elektronskoj formi
 • Rokovima u kojima će početi primena određenih odredbi propisa iz ove oblasti kao i uputstva za blagovremeno i zakonito poslovanje privrednih subjekata
 • Propisima čije se usvajanje očekuje
 • Načinu kako izbeći visoke kazne koje su najavljene za nezakonito poslovanje sa elektronskim fakturama
 • Odgovore na pitanja

Kome je vebinar namenjen?

Vebinar je namenjen računovođama i pravnicima u privatnom i javnom sektoru, IT stručnjacima, knjigovođama i svim drugim zainteresovanim licima.


Učešće obuhvata

 • Praćenje predavanja vebinara
 • Power point prezentacije predavača
PRETPLATNICI I NEPRETPLATNICI


BESPLATNO


Zainteresovani ste?

Prijava za BESPLATAN VEBINAR

Podaci o učesnikuPošaljite nam Vaše sugestijePogledajte ostala aktuelna Paragraf SAVETOVANJA i SEMINARE