Na koji način se vrši evidentiranje PDV u SEF – pojedinačna i zbirna evidencijaKnjigovodstvo 23. decembar 2022. Redakcija Paragraf Lex
Datum ažuriranja: 27. decembar 2022.