Novi način evidentiranja PDV u odnosu obaveznog korišćenja Sistema elektronskih fakturaKnjigovodstvo 13. april 2022. Redakcija Paragraf Lex
Datum ažuriranja: 03. februar 2023.