Novi način evidentiranja PDV u odnosu obaveznog korišćenja Sistema elektronskih fakturaKnjigovodstvo 13. april 2022. Redakcija Paragraf Lex
Datum ažuriranja:27. decembar 2022.